TIJDLOZE LEIDRAAD

Nood leert bidden.
 
Dat wordt gezegd. Vaak valt dit tegen. Nood
leert dan klagen. Nood leert jaloezie. Wijst met de
vinger naar een ander.
 
Of niet? Dan leert nood bidden en danken.
Toevlucht nemend. Wijzend op de Ander.
In volst vertrouwen.
 
Op de dag dat ik vrees
vertrouw ik op Ú.
 
Want wereldwijd gebeurt het zo
onder christenen. We vallen in ongeloof
maar staan zevenmaal op. Gelovig!
 
Steeds opnieuw en dag in dag uit.
Belijdend: God is waar en goed.
 
Nood kan wanhopig maken. Stress veroorzaken. Pijn laten lijden.
Dit komt door de gebroken tijd die we nog door moeten gaan.
Deze tijd is tijdelijk.
 
Er is Waarheid die tijdloos
leidend wil zijn. Draad door het leven.
 
Om ook aan kinderen mee te geven. Wat zullen zij
na ons nog meemaken? Dat wordt gedacht-
hardop gezegd. Wij weten niet.
 
Maar dit wel.
Amen. Amen.
 
Vrees niet. Ik bén.
Met u.
 
Voor altijd.
 
Of-
dag in dag uit. Tenmínste
tot aan de voleinding van
de hartverscheurende
wereld.
 
 
Matth. 28:20

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.