SCHULDIG

Wat ben ik je schuldig? 
De liefde.


En niets anders. Ook niets minder overigens. Want wij zijn niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Een levensles. Aan de ene kant schuldig alle mensen lief te hebben. Aan de andere kant slechts lief te hebben. Dat is niet beantwoordend aan onterechte verwachtingen- waardoor onterechte schuldgevoelens kunnen ontstaan-  Nee zegt Jezus. 

Heb slechts lief. Als jezelf. Dat wil zeggen dat wij onze persoonlijke grenzen in goede acht nemen ten opzichte van elke naaste. Als wij dat laatste niet zouden doen hebben wij niet lief als onszelf. En dienen wij God en de naaste niet van harte, maar de mens. Ter ere van ons zelf. Ten diepste vrézen wij dan die mens- in plaats van God.

Anders gezegd: schuldig lief te hebben is liefhebberij tussen God en ons. Wij hebben Hém boven alles lief en in Hem al Zijn naasten. In die zin worden wij nooit moe om het goede te doen. Vraagt iemand dan iets wat wij niet -langer- aankunnen of wat niet tot Gods eer is? Dan mogen wij dat vriendelijk weigeren juist omdát wij God liefhebben. De liefde tot die naaste ligt dan in ons eerlijk antwoord. En Hij – niet een mens- zegent dat.

Mattheus 22:39
Romeinen 13:8

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.