REKEN MIJ RIJK

Jesaja 30:18 

Geluk wacht wie
wacht.

Allerhoogste
ontférmt.

Over 
allerlaagste.

O mijn
God!

Had die lage
geen Hoge!

Wie had zij
wel o
f wat? 

Zij hééft.

Hem
levend en zij
 geeft.