PRIJSBEWUST

Zie op Jezus opdat 
uw ziel niet verflauwt.


Prijsbewust leven veronderstelt zorgvuldigheid. Voorzichtig als een duif. Niet dat je iets niet gebruikt. Wel dat je het zeer bewust gebruikt. Zo is het offer van Jezus. Hij stierf voor ons. God was Zich bewust van de prijs van Zijn enige Zoon. Hij schonk het in Zijn grote liefde. 

Laten wij Hem kopen. Voor het te laat is. Onmogelijk? Het is mogelijk bij God. Zonder prijs van onze kant overigens. Brengen wij iets mee? Doe geen moeite. God neemt alleen het offer aan. En wil alleen het offer geven. Wij mensen zijn geliefd. Maar niet van enig toevoegend belang als het om genade gaat. Niet in de onderhandeling over de kostprijs. 

Want het is volbracht. Al lang. 

Als wij Hém kennen, worden wij ons bewust van de hoge prijs. Wij eten het Woord en het wordt onze levensvreugde. We leven zorgvuldig. Prijsbewust. Scherp lettend op Jezus.

Hebreeën 12: 1-3 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.