PERSPECTIEF

God als
naaste.

Met Hem
uit.

Met Hem
thuis.

 Geroepen
ben je.

In rijke
eenheid.

Waar niets
ontbreekt.

Genadig
als Hij is.

Wacht op
Hém.

O de hemel
 opent Jezus.

 1 Korinthe 1: 5-9