OVERVLOED

Jezus! Ik zag Hém
zo schoon.

Stralend deelde
Hij het uit.

Ik nam en
at en dronk.

Genade groot
en groter.

Zo mooi
wat ik kreeg.

Overvloedig
als
Hij is.

 Kom je
ook?

 God heeft 
  genoeg.