LICHTSCHIJN

De smaak beproevend zijn bepaalde Bijbelgedeelten te lezen als een gedicht op zichzelf. Neem Filippenzen 2:14-16a. Eet de woorden. Doe wat je moet doen.
Houd vast het Woord! Zo schijn je op de weg met God.

 Doe álle
dingen.
 
Zonder mopperen.
 
Opdat je onberispelijk
oprecht zal zijn.
 
Kind van
God. 
 
Smetteloos.
 
Temidden van
verkeerden ja
ontaarden-
 
onder wie jij
schijnt.
 
Licht in 
 Zijn wereld.
 
Niets anders
 behoudend dan
  levend Woord.
 
 
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.