LAMPJE

Soms is het zo gegroeid. Ben ik
Gods
kind of niet?

En jaren verjaren. Geloof
wordt niet eigen.

En zwijgen
het Woord.

Wie het zelf
niet zeker weet.

De ander merkt
het op.

Noemt het bij de
naam. O kijk –

Een lampje. Op
de rug.

Licht schijnt waar
hij  komt of zij
.

Wie liefheeft draagt
de lamp.

Nu spreekt het
Woord en zeker:

Wie liefheeft
is uit God.

1 Joh.4:7