KUS DE ZOON

Wie aandacht krijgt groeit- zegt de tijd
tegen mij- zeg ik tegen God. Ú.

Jezus! U wil ik
aandacht geven.

Opdat U
groeit.

Woord
gelovend.

Uw offer
belevend.

Uw liefde
omarmend.

Ú gaf het
mij.

Niet ik
    aan Ú.   

Uw hart
mijn hart.

Vuur voor
Ú mijn God.   

Terwijl ik Uw toorn op waarde
probeer te schatten wanneer ik dit alles
niet hartelijk zou belijden.

Ik kan het niet
inschatten.

Uw toorn zou buitengewoon
zwaar ontbranden.

U heb ik lief.

Psalm 2:12