KNIEVAL

De keuzes die wij maken hebben alles te maken
met een knieval.
 
Voor Jezus of voor mensen
inclusief jezelf. 
 
Vol liefde of vol mensenvrees.
Vol ontzag of vol eigenbelang.
Jezus alleen of Hem helemaal niet.
Ons jawoord of neewoord voor God gaat over
ons complete leven.
Hoe wij ons huwelijk vormgeven-
of ons alleen staan tot Zijn recht laten komen.
 
Hoe wij met kinderen omgaan-
of die nu van ons zelf zijn of van een ander.
Wat wij bekijken en ook wie
wij zelf zijn in de media.
Hoe wij onze dagtaak beleven
en ook ons geld.
Wanneer wij ziek zijn of
goede gezondheid genieten.
 
Maar met name hoe wij omgaan met
de mensen.
 
Hebben wij ons ik lief boven alles? Of God?
Een kwestie van eergevoel.
 
Is het ons ik dan is het niet Hij.
Is het Hij dan is het niet wij.
 
Als we voor Jezus knielen dan aanbidden we Hém boven de mensen.
Boven ons werk. Boven ons geld of lichamelijk welbevinden.
 
Hoe meer ik wil bedenken of iets ook samen
op kan gaan hoe minder mogelijkheden ik zie.
 
Alleen de liefde gaat samen op met het liefhebben van Jezus.
Want de liefde gaat óp in Hem.
 
Angst kan wel oorzaak zijn van halfslachtigheid.
De duivel kan je er lang in vast houden.
Kom ik weer terug op Gods liefde. Daar ís geen angst.
Wie knielt voor Jezus zal dat ervaren.
 
1 Joh.4:18

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.