KIND EN KONINKRIJK

Gods Koninkrijk is voor de kinderen. Welkom kinderen! Het warme welkom sluit in. Tegelijk sluit het uit. Nee wijze mensen. Nee grote ouders. Nee theologen. Hoewel het welkom blijft. Op één voorwaarde. Dat je tot Jezus komt. Als een kind. En zo blijft.

Mat. 18:1-4: De discipelen kwamen bij Jezus en vroegen:
Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?
 
En Hij riep een kind tot Zich,
plaatste dat in hun midden,
en zei:
 
Voorwaar, Ik zeg u:
Als u zich niet bekeert
en wordt als de kinderen,
zult u het Koninkrijk der hemelen
beslist niet binnengaan.
 
Wie nu zichzelf
gering zal achten
als dit kind,
die is de grootste
in het Koninkrijk
der hemelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.