JA WOORD

Gods kind
zegt ja.

Tegen Hém en
de
 mensen.

Ja mijn man mijn vrouw.
Lief als ik je heb.

Ja ons kind. Graag
als wij je kregen.

Ja ik zorg voor je.
En ik koester je.

Ja al mijn
naasten.

Ik heb
lief.

Ja werk- ja de taak.
Tot Úw dienst.

Ja doodlopende weg.
Ja ziekte. Ja gemis.

Een kind zégt
geen nee.

Want God
blijft goed.

Ja- verdrukking.
Zij brengt hoop.

Ja-moeite.
Vader weet het.

God lief en
de mens.

Ja en
amen.