HONDERD – voudig

Wereldwijd verliezen mensen hun leven voor Jezus. Hier in Nederland – nog- niet. In dit land verliezen gelovigen soms wel hun vrienden. Hun familie. Gewoon mensen die lid zijn van een kerk. Lezend de Bijbel bij de maaltijd. En toch ontstaat er vervreemding. Emotionele afstand. Roddelpraat. Manipulatief verdriet. Vanwege je liefde voor Jezus.

Je bent niet de enige. Weet je verbonden. Nog het meest aan God! Neemt niet weg dat dit veel pijn doet. Want je verlangt naar een goed woord van je ouders. Naar contact met je broers met je zussen. Maar de afstand is te groot. Harde woorden ontvang je. Boze blikken. Of geen blikken. Negerend je bestaan. Je persoonlijke leven is onbelangrijk voor hen geworden.

Eenzaam? Ja en nee. Ik noem het een vorm van christenvervolging. Niet te vergelijken aan de rest van de wereld. Maar toch. Je lijdt – psychisch- om Jezus wil. Je dient een andere God. Want je dient Hém. Jezus is HEER. Misschien mag je Zijn Naam niet zomaar noemen. Niet zomaar zingen. Dat komt voor in de reformatorische gezindte. Doe het wel. Verloochen Hem niet! God zal je zegenen. 

Heb hen ook lief. Bekijk de wereld door Zijn Geest. – Ieder die Hem niet liefheeft is wereld – Wat je dan ziet is ontroerend. Wie jou haat, haat Jezus in jou. Je oude vrienden en familie hebben het Evangelie nodig. Genade. Net als jij en ik.

Ik deel je een veelbelovend woord uit het hart van Jezus. Markus 10:29 en 30 

Amen! Ik zeg tegen jou: Er is niemand, die zijn huis verlaten heeft-
of zijn broers en zussen, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers,
om Mij en omwille van het Evangelie, die niet in honderdvoud ontvangen zal.

Daar kun je van op aan. Honderdvoudig. Nu staat er. In deze tijd op aarde. 

Amen. Je krijgt het. Huizen, en broers en zussen, en moeders, en kinderen, en akkers. Je krijgt die samen opgaand mét de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. In vers 30 staat niet dat God je een vader zal geven. Of een echtgenoot. Dat is opvallend. Hij troost je Zelf als Vader. Als Man. 

Jezus is je trouwste- ja meest nabije vriend. Zie je het niet? Bid om vervulling van die mooie belofte. Wat God zegt doet Hij echt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.