HOGEPRIESTER

Hebr. 7:26 

Eer zij God.

In de hoge
in de lage.

Net wat ik 
nodig had.

Gebed en 
onbesmet.

Jezus in
mijn plaats.

Groot in
onschuld.

Heilig waar 
ik niet.

O Hij houdt
de liefde vol. 

Bij hoog 
en bij laag.