GODS GEBED

De eer is voor U
Jezus Kurios!
Onze Vader is Úw gebed. 
En wordt verhoord. 

Voorwaar
voorwaar.

Want Uw Naam 
 wórdt geheiligd.
Uw Koninkrijk kómt werkelijk.
En het is niet van deze wereld.
  
Uw wil wórdt gedaan. 
Die goed is.
U geeft ons dagelijks brood.
 Zélf bent U het. 

U vergeeft de zonden. 
 En zelfs graag.
Wij zullen een ander 
 vergevenBeloofd.

Ú bewaart ons in 
de verzoeking.

Wat een 
almacht.

Triomf over 
de duivel.
Van U ís het Koninkrijk!
Niet van hem.
En alle kracht.
Niet van een mens.
En de heerlijkheid.
Waarin U ons deelt.
Voor altijd 
met Ú HEER.

Amen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.