GEBEDSPUNTEN

Wat zou een goed gebed zijn? Los van de voorbedes. In dat geval zoveel mensen zoveel punten. En in mijn eigen leven? Hoe vraag ik God? Aanbid ik Hem? Er zijn zoveel onderwerpen- thema’s-lopende vragen. Ik maakte lijstjes. Waar te beginnen? En als ik iets één keer gevraagd heb, vraag ik het dan nogmaals? 

Alle dingen door geloof- dat zijn ook de gebeden. Ik heb schoonheid gevonden 
in deze woorden: 

            Geef mij een wijs hart.  (Van Salomo, aangenomen door God)

Verheerlijk Uw Naam. (Van Jezus)

Uw wil geschiedde. (Van Jezus)

Hierin vind ik rust. Deze gebeden omvatten alle voorbeden voor de hele mensheid met mijn leven erbij. 1 Tim. 2:1-3 Het omvat wijsheid over elk facet. Want ik ben van gisteren en weet niets. 

Verheerlijking in het leven van kinderen, familie en vrienden enzovoort. Dan zal het goed gaan. Hoe dan ook. God weet wat wijs is voor de hele wereld. Zo mogen wij ook het dagelijks nieuws ontvangen. Hij verheerlijkt Zijn Naam in alles. 

Bidden. Niets over frequentie. Het is een levenshouding. Ontspannen. Dagelijks wakend aan Zijn poort. Een hart naar boven. Het zijn gebeden tot aan de jongste dag. God zal ze verhoren. Zeker.

Hij zál wijsheid geven aan wie het Hem vraagt. Jak.1:5 
Hij zál Zijn Naam verheerlijken. De stem die dat zei kwam rechtstreeks uit de hemel! Joh.12:28

Zijn wil is perfect want Hij beoogt zijn glorie waar onze wil die niet ziet. 

Het zal goed gaan. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.