GEBEDSLEVEN

Hebreeën 7:25

Leven in
zijn rust.

Biddend is Hij
alles voor.

Ik bid voor je
zegt Jezus.

Ja en niet
eenmalig.

Mijn hemel
vol gebed.

Ik voor
jou.

God aan
zij.
 
De Geest
aan zet.

O kracht en
almacht.

 Ik bid Hém
 liefde toe.