GASTVRIJ ONTHAAL

Vergeet de
herberg niet.

 Onthaal in huis
en hart.

 Wie weet –
God weet!

Geef een engel
alle ruimte.

 Brengt hemel
vol bericht.

Een engel stel
je voor.

Het kan je kind
ook zijn.  

Behandel het
als gast.

God leent
het even uit.

Hebr. 13: 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Grieks: engel is aggelos  (boodschapper)
Zie ook Matth 11:2 Joh. de Doper was een aggelos.