GASTHEER

Zalig die
mens.

Wachtende
slaaf.

Permanent
paraat.

Hij dient
geen mens.

Slechts
de HEER.

Wie merkt
het op?

De Meester!

Komt Jezus
terug?

Alles wordt
anders.

Bedient Hij
die slaaf.

Hoffelijke
 Gastheer.

Lukas 12:37