ER KOMT HULP

Jakobus 1:2-6

Beproevingen.

De één na
de ander.

Lang van duur of
krachtig kort.

Leef ondanks
alles.

Stil in
vreugde.

Goede
reden.

Niet de
  moeite.

Wel want
God hélpt.

Weet dit bij
voorbaat.

Geloof dat
beproefd wordt.

Traint het
uithouden.

Tot
Hém.

Niet een
mens.

Hij maakt
wijs.

Ja God
  helpt.

Zonder
reserves.

Wie het Hem
vráágt.

Ook zonder
  reserves.