EERLIJK VERDIEND

God doet wat Hij belooft. Niet omdat wij dat verdiend hebben. O amen. Nee. 
Wel omdat Hij trouw is. Zeer stabiel in ja zeggen en ja doen. 

Eéns deed Hij niet wat Hij zou moeten doen. -Wat moet Hij eigenlijk?- 
God gaf Zijn Jezus. Dat wilde Hij zo. Goed nieuws wat niet veroudert. 

God doet ons niet naar onze zonden. Psalm 103: 10. Wat Hij zou moeten doen is straf geven. Met naam en toenaam de eeuwige straf in de hel. Omdat wij dat verdiend hebben. 

Toch doet Hij dat niet. Te danken aan Jezus Christus. Onze ongerechtigheden. Zij zijn Hém vergolden in onze plaats. Alsof onze zonden de Zijne zijn! Hij droeg ze. Werd ervoor gestraft. Zo deed Hij wat wij hadden moeten doen. Dit blijft het wonder. Onverdiend als het is. Wees vurig van Geest en dien de HEER. 

Wie nog dorst heeft kome. 

Of heb je angst voor God? Dat kan omdat je Hem niet ként. Onbekend onbemind. 
Je beeld is bewogen. Lees de Bijbel. Wat zegt Hij over Zichzelf? Zoals Hij zegt is Hij. 
God is goed. Vrees niet. 

Als je leven nog te redden is – en dat is het- vlucht. Je moet bij Jezus zijn. En blijven. 

Dit is het Evangelie. Een andere weg ken ik niet. Uitverkiezing? Dat is van de hemel. Blijf er eerbiedig af. Geopenbaarde dingen zijn voor de mens. Het kruis van Jezus is openbaar. Ga tot God en wordt behouden.

Nee niet verdiend. Hij verdient iets. Eerlijk. De hoogste lof. 
Uitnemend is Zijn offer. Uiterst kostbaar is Zijn bloed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.