DE PRAKTIJK

Liefhebben is geen theorie. Wel een christelijke opdracht. Een gave van God. Want wij staan niet alleen. Hij is mét ons. Al de dagen.

Echt het is te snel gedacht en ook te aards. Dat leven met God in theorie mooi is. Maar dat alles in de praktijk tegenvalt. Want het vált inderdaad tegen! Wij en de naastenliefde. Wij en geduld met kinderen. Wij schieten tekort en zijn egoïstisch. Jawel.

Maar hoop op God! Want er is zoiets moois beloofd. Jezus wil ons vervullen met Zijn Geest. Stromen van levend water! Zijn Geest draagt de vrucht van liefde in ons. En daarin vinden wij het. Geduld – Matigheid- Vrede- Vriendelijkheid en nog meer goeds. Galaten 5:22

De praktijk is dat God genade wil geven aan slechten. Dat we een leven mogen leiden door de Geest. God schenkt het weg aan wie er maar om vraagt.

Zie Lukas 11: 13 en dank God voor de woorden: ‘hoeveel te meer!’

Als u die slecht bent,
uw kinderen dus
goede gaven weet te geven,
hoeveel te meer zál
de hemelse Vader
de Heilige Geest geven
 aan hen die tot
Hem bidden!
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.