CHRISTELIJK

Elke christelijke relatie wordt gekleurd 
door de liefde. Wie in Christus is- 
leeft vernieuwd op. 

Wij zijn broers en zussen van Jezus. 
Wie de wil van de Vader doet- die is familie. 
Dat zegt Hij Zelf.  Markus 3:31-35
Loyaal aan elkaar. Aan Jezus. Beter gezegd –
Christenen dienen door Zijn liefde. De één de ander. 
De ander ook de één. Vergevend de misstap. Beseffend 
de balk en vooral de splinter.
Christenen zijn vol samenwerking. Dienend Gods belang.
We kunnen elkaar bedanken- terwijl we Hem prijzen.
Elk liefdevol werk is het Zijne. Verenigd als 
we leven door de hand 
en de voet.
Zo delen wij de Vader, brengend 
Hem in beeld. En dat alles
met dank aan de Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.