BEDANKT VOOR ALLES

Dat laten wij onze kinderen zeggen als ze bij vriendjes gespeeld hebben. 
Bedankt voor alles. Bedoeld wordt voor het spelen. Het welkom geheten zijn.  
Echt specifiek dankbaar zijn zij meestal voor het koekje. Heel begrijpelijk.

God – die onze Vader is!- vraagt ons te danken in alles. Onder alle omstandigheden. Efeze 5:20. Dat is de aangename wil van de Zaligmaker.

En daar heeft Hij deze reden voor: Ik ben goed. Looft de HEER wánt-
Hij is goed. ps 118:29

Geloven wij dat? Hij laat zich zo kennen. Zó is Hij. Goed. En ook voor eeuwig.
Laten wij daarom afstand van onze eigen ideeën over Hém doen.

Ons leven behoort Jezus toe. Wat hebben wij wat wij niet hebben ontvangen? Alles is genade. Het woord bezit kent het Hebreeuws niet. De betekenis wordt weergegeven in deze woorden:

Wat – voor mij- aanwezig is.


Daar worden wij klein van. En God groeit. Wat ís er veel. Een leven vol tevredenheid. Dánk Hem. God let er op. Tien melaatsen. Eén bedankte Hem. 
Jezus zoekt de negen anderen als het om dankbaarheid gaat. Luk.17:18,19

Laten wij het zijn. Bedankend door het leven. Voor alles, HEER!

Hoe zal de toekomst gaan? Het zal wél gaan. Lijden, ziekten, zorgen komen. Ja echt. Van de gebroken wereld is dat te verwachten. Maar God woont binnen ons.
Met vrede.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.