VRIJGEVIGHEID

Open uw mond
Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouw verbond
Al! Wat u ontbreekt
schénk Ik (Jezus) als u het smeekt.
Mild en overvloedig.

Eerst geleerde psalm. 81:12
Daarna kwam: God heb ik lief. Ook prachtig. Maar nu die overvloed.
Zo is God. Vrijgevig. Gul. Stromend water in plaats van druppels.

Als kleuter zongen we het al. Vrijmoedig en met open mond. Geef het ons.
Alles maar dan ook alles wat ontbreekt. I
nspirerend. Wat kom jij nu tekort? En ik? Hij heeft het in beheer. En deelt.

Mis je vergeving? Jezus.
Vrede? Jezus.
Wijsheid? Jezus.
Gezelschap? Jezus.
Liefde? Jezus.
Geduld? Jezus.
Vrijmoedigheid? Jezus.
Blijdschap? Jezus.
Troost? Jezus.
…….….?   Jezus.

Mild en overvloedig.

Is alles dan maakbaar? Hij voor de kar spanbaar? Nee hoor.

Dit is het verbond met God.
Hij zal ons helpen en wij zullen Hém eren.