ONTVANGEND GEVEN

Het is zaliger te geven dan te ontvangen zegt Jezus.
Zaliger – gelukkiger – hemelser.

Dit is waar. Wij praten op aarde maar wat
over balans in geven en nemen.

Het is ontvangen – van God of namens God iets krijgen.
Dan het gekregene geven. En weer krijgen.
Ontvangen. Niet mis te verstaan.
Jezus is de Gevende partij.

Wie is mijn naaste?
De hele rest van de wereld.
Gód heeft lief.

Wij die zelf van genade leven verliezen
niets en krijgen alles.