LIEFDE BLIJFT

Elke christen weet dat het bovenaan de lijst staat. Liefhebben.
God eerst en meest. Dan de mens en lief als jezelf.

Ontzag voor God is het beginpunt van die liefde.  

Liefde is het enige wat er wél toe doet in huis en hart en op het werk. Het overige wordt door God weggedaan. Laten we daarom niet klagen maar liefhebben. Niet véroordelen maar liefhebben. Waarom doen mensen zoals zij doen? Loopt het leven zo anders dan wij dachten? Er is zoveel wat wij niet weten, wat God wel weet. Het moet daarom voldoende zijn om elkaar slechts lief te hebben en de ander aan Hém op te dragen.
Is dit moeilijk? Ja voor onze oude natuur. Mogelijk bij God. Hoop op Hem!

Hij die in ons werken wil vervult de wet van de liefde.
Liefhebbend als Hij is – in ons- dragen wij uit waar Hij ons mee vervult.