HARTSVRIEND

 

Zoveel hoofden zoveel Godsbeelden.

En er wordt heel wat ervaren. God als Vader, als Rechter en meer. Dit zijn geweldige eigenschappen. God wil ook een Vriend zijn. Jou tot een vriend maken. Dit is geen lichte zaak. Soms wordt het wel zo bekeken.

Abram geloofde God en werd Zijn vriend genoemd. Jak.2:21-23 Wij zijn Gods vrienden als wij Jezus liefhebben, en doen wat Hij ons opdraagt. Dat is compleet samengevat: de liefde. Joh.15:14.  

God is mijn Vriend in grote liefde. Niet als mijn gelijke maar als grote Redder en Held. Tot wie ik voor eeuwig de toevlucht heb genomen. En Hij- die in Zijn daad ook zéker het oordeel heeft en geeft, is de Hoge God waar ik mij voor buig in diep ontzag. Tegelijk ben ik een bemind kind omhelzend haar Vader. Geworden dankzij Jezus in geloof. 

Wat Hij belooft doet Hij. Belooft Hij rust, dan geeft Hij dat. Belooft Hij de Geest, dan geeft Hij die. En wie wijsheid ontbreekt en het vraagt, die krijgt het. Zelfs genade belooft Hij voor wie niet gelooft-  Hij geeft het weg. Bid en ontvang! 

Amazing grace. Wat is de mens dat God aan hem denkt? Vraagt een mens zich af in psalm 8, maar God niet. Hij schept vreugde in die mens. En versiert hem of haar met geluk. Wat een vriendschap.

Dit ontroert mij.