GOD zij DANK!

Gods liefhebbers vragen het in de Naam van Jezus.
Het valt ons ten deel. Wat Hij zegt!

 Joh.14:13 En wát u ook zult vragen in Mijn Naam- dat zal Ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. En nogmaals: 14 als U iets zult vragen in Mijn Naam- Ik zal het doen.

Veel vragen zijn al beantwoord. Het nógmaals te vragen is mogelijk een gewoonte, maar lijkt alsof wij Hem niet geloven willen. Wilt U voor mij zorgen? Wilt U mij leiden?
Wilt U mij rust geven? Ik zál zegt God.

Werp al uw zorgen op Hem,  want Hij zorgt (altijd al) voor u. 1 Petr. 5:7

We kunnen dankend door het leven. Wie de Geest heeft wordt geleid.
Wie God zijn nood vertelt, heeft een Zorgdrager. O God zij dank! Alles is er. Dank God in (dat) alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Thess. 5:18 Innerlijk jubelt het. En Hij hoort het.

Dank U
Drie in Ene.

U Vader- gevend 
Uw Zoon

U Jezus- gevend 
Uw Geest

U Geest- Heilig
in ons.