GETUIGEN

Hebr.12:1-3

Let met mij op Jezus! O laten we
samen de wolken spreken.

Wereldwijd mens na mens 
een collage verhalen- een collectie
namens de Geest.

Vertel het verder- luisterend
God komt
tevoorschijn.

Wij zullen Hém zien
nu dragen wij

kruizen- waardig Hém-

verachten wij schande

besparen de liefde.