EENHEID

God! Wij
zijn zo eigen
U en ik

Wij spreken
hart tot hart
U en ik 

Ú bemint mij
ik U meer
dan wie

U kijkt mij aan
 geluk heb ik en
waarheid

Ik geef mij
-al heeft U al-
aan U

In liefde

eensgezind.
Jezus! Ja

Ú mijn
Ene wens. Ik
offer lof.