DE RUST ZÉLF

Wie wil dat niet? Een rustig leven en dat leiden.

Het is mogelijk met Jezus. Wie tot Hem komt vindt rust in Hém. Dan kunnen omstandigheden nogal verschillen.

Een rustig leven leiden wij wanneer wij nastreven wat God op het oog heeft. De liefde. Vergevingsgezindheid. De waarheid. Niet de halve. Hij Zélf is Waarheid.

Jezus Christus. Hij is de Rust Zélf. En onze zorg is de Zijne.
Hij wil onze geest vullen met Zijn Geest ongeacht
wat wij meemaken.

Wij hoeven niet te streven naar perfectie. Alleen God is volmaakt goed. Herinner jezelf aan het evangelie van Zijn grote genade.

We hebben rust wanneer wij niet oordelen- tenzij het een rechtvaardig oordeel is over het kwaad. Verder hoeven wij nergens iets over (iemand) te vinden.

Rust ontstaat wanneer wij geen enkele bijbedoeling hebben dan Zijn bedoeling met ons. Op Christus te lijken. Houden van waar Hij van houdt.

Leven kan dan in eenvoud. Er valt te genieten in plaats
van te controleren.  Let op Zijn schoonheid.

Alleen liefde is van blijvende aard. Wie dat koestert zolang men leeft laat het achter bij de dood en vindt een schat in de hemel.

Juist met het oog op die ontvangdag, is het heerlijk om slechts lief te hebben en al het andere te laten voor wat het -tijdelijk- is.