ALTIJD ALLES

Psalm 23

Wij hebben altijd alles omdat Gód ons alles is.

David schrijft dat niets hem ontbreekt. Omdat God hem leidt. Zijn Herder is. Wie het Koninkrijk gezocht heeft mag weten dat alles hem geschonken wordt. Of al is? In Christus hébben we alles. In Zijn Koninkrijk ligt vrede. Meer dan genoeg. Niets zal ons ontbreken. Juist wanneer wij -naar de mens gesproken- een gemis ervaren- of dingen tekort komen. Wij hebben altijd alles want God vervult ons. Lijkt Hij ver weg? Hij is daar toch. Met Geest en al. Door een engel worden wij gediend. Hebr.1:14

Biddend leven we. Dan kan een lied gezongen worden in de nacht. Een goed leven leven we. In het dal met God erbij. Er komt nog een wending! De hemel met Hém. 

Vandaag
kwam God.

Een dagje
dichterbij.

Altijd heb
ik alles.

Niets te
verliezen.

Roept Hij
mij thuis.

Dan meng ik
mij in t lied.

O God is
goed. 

Hier leef ik voor
en sterf ik mee.