GASTVRIJ ONTHAAL

Met iemand eten is vriendschap. We houden het in Nederland meestal bij de aangeboden kop koffie. Eten gaat dan net iets verder en veronderstelt enige intimiteit. We willen iemand wel een beetje kennen voor we de maaltijd op tafel zetten. Hoe dan ook. Het is een stijlvolle manier van gastvrijheid om iemand te eten te vragen.

Jezus is zo’n hartelijk Iemand. Hij is de Eerste en zegt: Zie! Ik klop aan de deur van je hart. Zo gesteld is Hij op jou mens-  

Let dus op! Ik klop. Als je je deur opent en naar mijn stem luistert dan eet ik met jou en jij met mij. Dit is een bescheiden geluid in een hectische wereld. Een goddelijk initiatief is genomen.

Nu is het antwoord aan jou. Open je hart. God kent je allang. Weet alles van je, van de hoed tot de rand. Het maakt voor Hem niet uit hoe je leven is. God wil zo graag met je Zijn eten delen. Laat de HEER Jezus niet staan. Ik ken Hém al jaren. Goede God.  Nabij met liefde. Eten. Drinken.

Twijfel je? Hij weet dat al en klopt toch aan.

Openbaringen 3:20 

EENHEID

God! Wij
zijn zo eigen
U en ik

Wij spreken
hart tot hart
U en ik 

Ú bemint mij
ik U meer
dan wie

U kijkt mij aan
 geluk heb ik en
waarheid

Ik geef mij
-al heeft U al-
aan U

In liefde

eensgezind.
Jezus! Ja

Ú mijn
Ene wens. Ik
offer lof.

VOORNEMENS

1 Tim.6:11 

Gelukkig nieuw jaar! Streef naar Hém.
Wat God voor jou wenst.

Jij-
mens die God
toebehoort!

gerechtigheid
godsvrucht
geloof
liefde
volharding
zachtmoedigheid

Begin 2019. Ik hoor zo hier en daar goede voornemens. Meer bewegen en minder eten. Meer thuis en vaker offline zijn. Fijn. 

Waar gaan we voor?
Ik las in de Bijbel dit excellente lijstje.
Het komt Hem toe dat we ons hart hieraan geven.
We behoren God toe in dit jaar. Zijn mens zijn we. 
Wat worden we respectvol aangesproken door de Vader. Alleen daar al om.
Jaag na gerechtigheid. Spreek je dit jaar uit tegen onrecht. Neem het op voor een zwakke. Maak tijd en plaats voor je naaste. Houd het vol in moeilijke tijden. En leer zachtmoedigheid door dicht bij Jezus te zijn.
Hém zij eer en eeuwige kracht! 

GEBED

HEER! Stel mij in Uw wijsheid
ergens tot zegen. Laat wie dan ook 
Ú in mij ontmoeten.

Leer mij Uw zachtheid en nederige hart
beter kennen.
Opdat anderen het beeld wat zij van Ú hebben
mogen bijstellen. Ja
opdat Ú de eer toekomt
waar ik naar verlang. 

Ú.
En geen eer van een mens- de goedkeuring

ook niet de minachting- de afwijzing
beklijft. Alleen Úw woord, mijn goede God 
is eer. Ik nodig U.

Amen

EENSGEZIND

Stel nu
dat de mensen hun hart níet
(langer) voor zichzelf

zouden houden
stel nu!

elk hart zou zich
aan Jezus 
wijden.

O stel je voor hoe
eensgezind.

Ja hemels zouden 
we leven.

STABILITEIT

Vroeger was niet alles beter. Lees geschiedenis.
God was en is en komt. We mogen het doen met wat Hij zegt.

Kind van deze tijd. Ja zeggen. Als Góds kind.
Niet klakkeloos omgeven. Anno nu en nieuw.

Geloof me! God is stabiel.

Hij is eindverantwoordelijk voor Zijn beloftes.
Maak je -vanwege God (!) geen zorgen over de tijd.
Moet je horen. Wat al gezegd is. 

Kom- Ik geef je rust.
Bid- Ik geef je iets goeds.
Klop- Ik open mijn deur voor jou.

Wat ontbreekt je? 

We werpen Zijn aanbod weg als wij Hem niet vertrouwen.
Hem geen vragen stellen. Niet meer wachten kunnen.
Hém passeren.

God doet wat Hij zegt.
Hij wacht op de mens.
Hier en nu.

 

MINIMAAL GELOOF

Organiseren. Opruimen. Minimalisme in hart en huis. Daar houd ik altijd al van. De dingen zo simpel mogelijk houden. Met zo weinig mogelijk leven. Alleen hebben wat nodig is, en bewaren wat waarde heeft. Het is tegenwoordig ook helemaal in de mode.

Nu heb ik in mijn hart een mooie herinnering. Een veelgehoorde wens uit mijn jeugd. Vaak tegen me gezegd. Op een verjaardag of na een ziekte. Ik wens je het ene nodige. Dat zijn mooie woorden. Zo van: het is zo eenvoudig en jij hebt het nodig. Ik wens je. 

Het is ook te koop. Zonder geld. Dat laatste zei Jesaja.

Nu weet ik al jaren Wie het is. Het is Jezus. Wijn en melk. Ik wens je het Evangelie, blijde boodschap van Jezus. Niet meer niet minder. Minimaal het nodige.

Prachtig hart van God! Hij die de wens vervulde. Gaf mij het minimale om te leven, te sterven. Het offer van Jezus. Daar sta ik extra bij stil zo rond mijn 35e verjaardag. Ik heb het ene nodige -al- gehad. Wat wens ik me nog meer?

Nou dít. Dat ik minimaliseer in het geloof. Dat ik Hém alleen vertrouw, niet mijzelf.
Hém alleen dien, niet een afgod. Dat ik slechts liefheb, en niemand haat.
Weinig woorden gebruik in plaats van veel. 

Wat heb ik daarvoor nodig? Jezus Christus!

Ik doe namelijk zo snel wat ik niet wil. Ellendig ik en mens. God vergeeft dat en ik weet dat. Dankzij Jezus. Alweer het offer. Alleen het offer. Minimaal en maximaal. Dit wordt mij te machtig. Het is God. God alleen die eer toekomt.

Kom spoedig HEER
dat is mijn ene wens.

DIEP ONTZAG

 Nu komt het
tot ontmoeten.

Gods geluid
is er en vogels.

Vleugels wind
op water.

Ik begeef mij in
het Zijne. Hoor!

Schepping van de Naam
mij 
heilig.

Verbreken wij
de stilte.

Jubelend
 voor Jezus Christus.

Hij krijgt bloemen
in
mijn taal. 

MOEDERS NALATENSCHAP

Mijn moeder eindigde dement. Daarom denk ik niet dat zij in haar laatste levensfase nog nadacht over de opdracht die ze mij al vroeg in mijn jeugd meegaf. Zorg dat je leven- je willen en streven- als ‘t wendt ten ende- je niet berouwt.

Het staat in mijn poëzie album en dit bezielde haar: Woord, man en kinderen. Nu kijk ik terug op haar leven. Wat zij ook deed of naliet. Het draaide altijd om Woord, man en kinderen. Een voorbeeld op mijn Moederdag.

Zij is mijn blijvende nalatenschap. Want in mij huist dat willen en streven. Juist wat zij wilde en nastreefde. Misschien nog het meest omdat zij het voorbeeld gaf en ik daarover kan zeggen dat het een goed willen en streven was.

Wat wil ik, streef ik na? Met het oog op het einddoel. Alvast voorbereidend mijn vertrek. Ik ken de pijn van een kind die ouders verliest. Nog steeds ben ik er stil van.

Maar ik ken ook de vreugde van haar nalatenschap! Op Moederdag wil ik dit nalaten aan andere moeders.

IEDER HET UWE

Pasen kwam en ging. We markeerden het offer en daar blijft het niet bij. Het jaar rond leeft Hij voor ons. We hebben levenslang. Om God te danken. Ik ben dankbaar dat we dankbaar kúnnen zijn omdat er dan tenminste iets is waarmee we God kunnen beantwoorden. Wat een liefde gaf en geeft Hij. Ik geloof het ongelooflijke terwijl Hij mij te hulp komt om dit te doen. 

Dank Ú wel, mijn HEER en mijn God. Mijn liefste in Wie ik woon. Het is volbracht en dat blijft het. U leeft en wij mogen zingen. Van hart tot Uw hart. We vieren voortaan de liefde. We zullen die betonen terwijl we Ú voor ogen houden. Ieder mens is schepping en zullen wij liefhebben.

Ja de liefde. Voor ieder
het Uwe.