LICHAAM

Jezus is Hoofd over zijn kerk.
Alle respect voor Hém. Wereldwijd heeft Hij zijn gemeente. En wij delen. Zijn bouwstenen. God laat ons een foto zien om tot ons af te dalen. We hebben plaatjes nodig om iets beter te begrijpen. God denkt aan een lichaam met verschillende leden. Een prachtig beeld. Hij licht het toe in 1 Korinthe 12. 

Wie draagt wie? Je been is even belangrijk dan je neus. Er kan geen deel gemist worden, of we zullen het een handicap noemen. Zo is het met kinderen van God. Iedereen even belangrijk. Even geliefd. De een helpt de ander. We kunnen elkaar niet missen. Zijn elkaars gelijken. Ja ik heb je dus nodig. Meet je niet met anderen. Kijk slechts naar het Brein waaruit alles voortkomt. Jezus! En vraag het Hém! Welk idee heeft Hij voor jou?  Wat kun je goed? Deed je vroeger graag? Precies. Daarmee kun jij de ander van dienst zijn.

Wees dankbaar voor wat je krijgt via andere leden. Denk niet dat je alleen op aarde bent. Je bent verbonden met al Zijn liefhebbers. Heb er oog voor.
Zo zorgt God voor jou!
Blijf niet omkijken naar wat je verloor. De één helpt jou in gebed. Is gastvrij. De ander zegent je met een woord. Zingt een lied van troost. Schildert over God. Iemand geeft je praktische hulp.  En dankzij Wie? Jezus alleen. Prijs Hem! 

Dag in dag uit.

VRIJGEVIGHEID

Open uw mond
Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouw verbond
Al! Wat u ontbreekt
schénk Ik (Jezus) als u het smeekt.
Mild en overvloedig.

Eerst geleerde psalm. 81:12
Daarna kwam: God heb ik lief. Ook prachtig. Maar nu die overvloed.
Zo is God. Vrijgevig. Gul. Stromend water in plaats van druppels.

Als kleuter zongen we het al. Vrijmoedig en met open mond. Geef het ons.
Alles maar dan ook alles wat ontbreekt. I
nspirerend. Wat kom jij nu tekort? En ik? Hij heeft het in beheer. En deelt.

Mis je vergeving? Jezus.
Vrede? Jezus.
Wijsheid? Jezus.
Gezelschap? Jezus.
Liefde? Jezus.
Geduld? Jezus.
Vrijmoedigheid? Jezus.
Blijdschap? Jezus.
Troost? Jezus.
…….….?   Jezus.

Mild en overvloedig.

Is alles dan maakbaar? Hij voor de kar spanbaar? Nee hoor.

Dit is het verbond met God.
Hij zal ons helpen en wij zullen Hém eren.

DE GELUKKIGE

 

Wat het christelijk geloof christelijk maakt is dat de focus op Christus ligt.

Ja op Hem. Niet op ons ego. Evenmin op kerkstructuren, tradities en bijzaken. De kern is Jezus Christus en we zullen Hém eren. Meer dan ooit omdat alleen Hij dat waard is. We zouden Zijn getuigen zijn!  Wees niet bang, want God zal je vrijmoedigheid geven op het juiste moment. 

Als je gesmaad wordt om Jezus, dan lijkt het maar of je smaad draagt. In werkelijkheid ben jij met Gód de gelukkige. Hij ziet wie Hém eert en waar je tegenstand krijgt. Maak je geen zorgen. Allesovertreffend is Zijn Geest in je. Vol heerlijkheid. Ja verbaas je niet over lijden. Laat je verrassen door Jezus. Per ommegaande is Hij daar. God in ons.

Een grote gedachte. Om klein van te worden voor Hém. 

Dit is beloofd. 1 Petrus 4:14. Wie gesmaad wordt is zalig. Ofwel de gelukkige. Amen. Dit is het Woord van God. Versus het woord van de mens.