ONTVANGEND GEVEN

Het is zaliger te geven dan te ontvangen zegt Jezus.
Zaliger – gelukkiger – hemelser.

Dit is waar. Wij praten op aarde maar wat
over balans in geven en nemen.

Het is ontvangen – van God of namens God iets krijgen.
Dan het gekregene geven. En weer krijgen.
Ontvangen. Niet mis te verstaan.
Jezus is de Gevende partij.

Wie is mijn naaste?
De hele rest van de wereld.
Gód heeft lief.

Wij die zelf van genade leven verliezen
niets en krijgen alles.

VIERDAG

Wat er te vieren valt? Ú.

Voor Ú vier ik mijn verjaardag.
Want Ú wekte mij tot leven. Wonderlijk
handgemaakt in het verborgene.

U gaf mij 34 jaar en U was goed voor mij.
U gaf mij een thuis met liefhebbende ouders.
U nam hen ook weer weg en ook het thuis.
Maar Ú troost mij.

Ú Jezus. Mijn winst
uit verlies.

Ú gaf mij een liefhebbende man
drie lieve kinderen- een thuis.

Dank U voor lieve familie en
vrienden en naasten.
Allen leven!

Ik heb lief.
Want Ú HEER-
heeft mijn stem gehoord.