GOD zij DANK!

Gods liefhebbers vragen het in de Naam van Jezus.
Het valt ons ten deel. Wat Hij zegt!

 Joh.14:13 En wát u ook zult vragen in Mijn Naam- dat zal Ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. En nogmaals: 14 als U iets zult vragen in Mijn Naam- Ik zal het doen.

Veel vragen zijn al beantwoord. Het nógmaals te vragen is mogelijk een gewoonte, maar lijkt alsof wij Hem niet geloven willen. Wilt U voor mij zorgen? Wilt U mij leiden?
Wilt U mij rust geven? Ik zál zegt God.

Werp al uw zorgen op Hem,  want Hij zorgt (altijd al) voor u. 1 Petr. 5:7

We kunnen dankend door het leven. Wie de Geest heeft wordt geleid.
Wie God zijn nood vertelt, heeft een Zorgdrager. O God zij dank! Alles is er. Dank God in (dat) alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
1 Thess. 5:18 Innerlijk jubelt het. En Hij hoort het.

Dank U
Drie in Ene.

U Vader- gevend 
Uw Zoon

U Jezus- gevend 
Uw Geest

U Geest- Heilig
in ons.

MOEDERLIEF

Zij gaf in
stilte.

En luisterde
met thee.

Zij zwaaide mij
uit en ik haar.

Dag meis- dag
mam tot zo.

Hoe mooi
was mam.

In vragen
hoe het ging.

En leerde mij
bedanken.

Zij schreef nog veel
maar later werd zij ziek.

 Letters dansten
bevend op papier.

Haar ogen bleven
stralen.

 Tot zij stil
het leven sloten.

Dag mam ach
mam.

Mijn moederlief
had lief.

 En leeft nu
voort.

DIT WEET IK

Dit weet ik. Dat God met mij is.
Psalm 56:10b

Met deze wetenschap kunnen wij op de aarde deelnemen. Wat er ook gebeurt is en gebeuren zal, Hij naast ons. Als een schaduw- zo onophoudelijk dichtbij.

Ook in deze eindtijd zijn wij het gelukkigst als wij doen waar God vreugde in heeft. Hem liever dan iets of iemand. En onze medemens. Zo lief als ons zelf.

In deze tijd wordt er meer dan ooit gepubliceerd. Het is goed om geïnformeerd te zijn. Nog het meest over de wil van Christus. Hij weet het.

De wereld zal lijden. Zijn mensen zullen lijden om Zijn naam. Het kan ons hoofd kosten- onze naam. Lijden sluit de liefde van God binnen. Hoogst persoonlijke Geest in ons!

God mét ons. Dat weten we. Hij Zélf is de Man van die woorden. Daarom hoeven wij niet te vrezen. God zal met ons zijn tot de dood ons van de aarde scheiden zal.
En daarna.
 
Dit wetend bagatelliseren wij ons gevoel niet. Er is naast vreugde zoveel pijn. Tot wij Hem zien. Jezus komt spoedig of wij gaan spoedig tot Hém.
 
Dit weet ik. God is Vrede. Onbeschrijflijk zijn grootheid versus onze kleinheid. Ik zoek wat woorden maar vind er geen. Zijn vrede gaat inderdaad ons verstand te boven.