GODS GEBED

De eer is voor U
Jezus Kurios!
Onze Vader is Úw gebed. 
En wordt verhoord. 

Voorwaar
voorwaar.

Want Uw Naam 
 wórdt geheiligd.
Uw Koninkrijk kómt werkelijk.
En het is niet van deze wereld.
  
Uw wil wórdt gedaan. 
Die goed is.
U geeft ons dagelijks brood.
 Zélf bent U het. 

U vergeeft de zonden. 
 En zelfs graag.
Wij zullen een ander 
 vergevenBeloofd.

Ú bewaart ons in 
de verzoeking.

Wat een 
almacht.

Triomf over 
de duivel.
Van U ís het Koninkrijk!
Niet van hem.
En alle kracht.
Niet van een mens.
En de heerlijkheid.
Waarin U ons deelt.
Voor altijd 
met Ú HEER.

Amen Amen

HIS TIME

Hoe hoger wij God achten hoe hoger onze naasten.  

Maar we hebben de tijd niet mee wat liefde betreft, en ademen het egoïsme in. Het is Me-Time geworden.

Eindtijd spreekt de Bijbel. Tijd waar de (natuurlijke) liefde zal verkoelen en ook die tussen collega’s en vrienden en gemeenteleden. Me – time. En er is geen You Time.

Laat die kilte ons voorbijgaan, HEER.

Ik noem liefde His Time en dat beperkt niet tot stille momenten. Gewoon doordeweeks en alledag. Als wij voor God leven wijden wij ons aan Hem toe, en leven met Jezus op de eerste plaats. 

In die hoogstaande liefde, of tegelijkertijd in die liefde – als vanzelfsprekend- staan naasten op de eerste plaats.

Want zo lief als Hij de mensen heeft. In hen een welbehagen. Wij kúnnen niet achterblijven met de nieuwe mens omdat Hij die heilige Mens in ons is.

Als er daarom nog iets in ons is wat wrok heet- iets wat iemand niet mag is dat iets niets anders dan een vervelend stukje oude mens. Nog af te leggen bij het kruis van Jezus. God beveelt de Geest aan! 

Eerst God. Dan de medemens. Dan wij. In die volgorde ligt het geheim.
De laatste wordt de eerste- namelijk Hij gaat met ons als Eerste.