TIJDLOZE LEIDRAAD

Nood leert bidden.
 
Dat wordt gezegd. Vaak valt dit tegen. Nood
leert dan klagen. Nood leert jaloezie. Wijst met de
vinger naar een ander.
 
Of niet? Dan leert nood bidden en danken.
Toevlucht nemend. Wijzend op de Ander.
In volst vertrouwen.
 
Op de dag dat ik vrees
vertrouw ik op Ú.
 
Want wereldwijd gebeurt het zo
onder christenen. We vallen in ongeloof
maar staan zevenmaal op. Gelovig!
 
Steeds opnieuw en dag in dag uit.
Belijdend: God is waar en goed.
 
Nood kan wanhopig maken. Stress veroorzaken. Pijn laten lijden.
Dit komt door de gebroken tijd die we nog door moeten gaan.
Deze tijd is tijdelijk.
 
Er is Waarheid die tijdloos
leidend wil zijn. Draad door het leven.
 
Om ook aan kinderen mee te geven. Wat zullen zij
na ons nog meemaken? Dat wordt gedacht-
hardop gezegd. Wij weten niet.
 
Maar dit wel.
Amen. Amen.
 
Vrees niet. Ik bén.
Met u.
 
Voor altijd.
 
Of-
dag in dag uit. Tenmínste
tot aan de voleinding van
de hartverscheurende
wereld.
 
 
Matth. 28:20

ER IS HOOP

Wij in de  
minderheid.

Zo voor 
het oog.

God Ú maakt 
 verschil.

Als ons
  Meerdere.

Wanneer gaat wat 
ons lief is. 
Waar vijand 
ons berooft.

Van leven niet
van ziel.

Bent U meer dan
ons lief is.

Wij in de 
meerderheid.

Aarde wordt
vernieuwd.

Wij erven 
haar.

En hemel lief
  met Ú Jezus.

Amen.

OPDRACHT

Ons gevoel doet er zeker toe.

Want we zijn maar heel gewone mensen.
Mogen huilen. Maken fouten.
Voelen eenzaam boos bang of blij.

Maar hoe dan ook- we léven.
Van Jezus bloed en opnieuw.

Een eeuwige jeugd hebben we. Volwassen geworden
met een opdracht. Bewaar het Woord.

Heb lief en vergeef. Om mee te beginnen. Vertrouw
Mij geheel. Om in te eindigen.

Nu dat gevoelsleven. Er kan zoveel zijn. Moe en mat.
Wat en hoe en geloof?

Zo verrassend. Dat ís geen vraag meer.

Bewaar het Woord. Gevoel komt en gaat.
Jezus niet. Hij is er. Onze Levenskracht. Ps.27:2

Lettend op Hem houden wij het vuur warm.
Gevoelig voor God.

Bewarend ons meest nabije
Mens geworden Woord.

RAADSMAN

Wie wat en

waar gaan wij
heen?

Vragen van
de eeuw.

Antwoord is er
niet of wel?
Liefde versus
angst.
Angst geeft
slechte raad.
Wie het
brein?
Laat mij
raden.
Verlos ons
van de boze.
Ga ik te
rade.
Bij mijn
 sterke God .
In hart en nier
 en wonder.
Jezus liefde vrij
van angst.
En lopen wij in
licht zo licht.