PRIJSBEWUST

Zie op Jezus opdat 
uw ziel niet verflauwt.


Prijsbewust leven veronderstelt zorgvuldigheid. Voorzichtig als een duif. Niet dat je iets niet gebruikt. Wel dat je het zeer bewust gebruikt. Zo is het offer van Jezus. Hij stierf voor ons. God was Zich bewust van de prijs van Zijn enige Zoon. Hij schonk het in Zijn grote liefde. 

Laten wij Hem kopen. Voor het te laat is. Onmogelijk? Het is mogelijk bij God. Zonder prijs van onze kant overigens. Brengen wij iets mee? Doe geen moeite. God neemt alleen het offer aan. En wil alleen het offer geven. Wij mensen zijn geliefd. Maar niet van enig toevoegend belang als het om genade gaat. Niet in de onderhandeling over de kostprijs. 

Want het is volbracht. Al lang. 

Als wij Hém kennen, worden wij ons bewust van de hoge prijs. Wij eten het Woord en het wordt onze levensvreugde. We leven zorgvuldig. Prijsbewust. Scherp lettend op Jezus.

Hebreeën 12: 1-3 


OORZAAK EN GEVOLG

Waar eigenbelang is
is ook chaos.

Een gulden regel uit de Bijbel. Jakobus spiegelt het in 3:16

Waar we -hoe dan ook- ons zelf bedoelen, daar is -waar dan ook- chaos.

Er staat nog meer bij. Waar afgunst is. Ook zoiets. Komt sowieso voort uit eigenbelang. Waar jaloezie is. Daar zijn ‘allerlei kwade praktijken’. Daar valt van alles bij voor te stellen.

Als er problemen zijn wordt meestal naar de oorzaak gekeken. We willen weten wat er speelt. Wie gelijk heeft. Wat de mensen vinden. Punt is dat er meestal – niet altijd!- egoïsme of jaloezie speelt. In eigen hart helaas. Dat vindt God ervan.

Ik wil mezelf aankijken. In de spiegel bij Jezus. Dan weet ik dat alleen de liefde blijft. Hij doet al het andere weg. In de spiegel zie ik mijn zelfbeminnende hart. En dan, wat mij zo aantrekt- het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonden!  Alle. Dat zijn ze allemaal. 

Problemen genoeg op aarde. Nogmaals: niet alle chaos komt voort uit eigen schuld. Bid om een genadig licht over je leven. Over waar je maar tegenaan loopt. Verslavingen. Moeilijk lopende relaties. Onzekerheden in banen, huwelijken, en vragen over opvoeding.  

De waarheid over ons hart zal ons vrij maken. Ook dát is iets van oorzaak en gevolg. 

Wat mij bemoedigt is het kruis van Jezus. Om steeds opnieuw gebruik van te maken. Wie belijdt – ontvangt vergeving.  Hier vervalt het ego en gaan wij gezegend naar huis. 

WAT DE TOEKOMST BRENGT

Ik treur.

Want ik zie haar
nog zwaaien.

Hoor nog haar
laatste lied.

Wat de toekomst
brengen moge.

Treur ik?

Ja maar niet-
en haast ik mij
te zeggen- 

Schrijvend
uit te zingen ja
maar niet.

Niet als iemand
zonder hoop.

O klagend hoor ik
van Hem op. 

Kurios!

Uw doden 
zúllen leven.

En prijzend haast
ik mij in
jubel.

Tot ziens een
eeuwig weer
tot ziens.

OVER LIJDEN

De laatste vijand die teniet gedaan wordt is 
de dood. 

Overlijden wil zeggen ‘over het lijden heen’. Eindelijk. Het lijden is over. Opeens verwisseld met geluk. Van moment op moment. Moe zijn. Last hebben van. En dan is de dood daar. Op aarde wordt dan nog wat nagepraat. Verslagenheid. Er was echt alles aan gedaan. Dat is ook zo. Maar als God een stop zet in het lijden dan ben je thuis. 
Hij heeft er alles aan gedaan!

Nabestaanden kunnen treuren. Maar niet zonder hoop. Als je geliefden maar thuis zijn! 

Treuren kent veel gezichten. Vanwege gemis- vanwege de spiegel. 
Heden ik en morgen jij?

Van twee dingen ben ik overtuigd. 
Het lijden van nu weegt niet op tegen de gouden stad. Rom.8:18
Het leven is tijdelijk en het is kort. 

Bereid je hart en huis. Geloof het Evangelie. En bezit je bezit alsof je het niet bezit. Want dat is de waarheid. Alles is van God.

Voorbereid zijn op. Dan zál de dood je niet overvallen. Of toch? Het is je laatste vijand wel. Maar die ‘teniet’ gedaan wordt. Al teniet gedaan is. Door Jezus Christus. 

Troost je met die woorden. 
1 Kor.15:26


ROUW

Een mens van betekenis is iemand die gemist wordt. De dood heeft ons gescheiden ván. 
– Van een dierbare- 

Rouwen gaat over verlies in het verleden. Dat kan als de dag van gisteren zijn. We rouwen met het oog op de toekomst. Beseffend dat een dierbare niet meer terugkomt. De hele toekomst lang niet meer. Totdat wij zelf niet meer zijn. 

Er is ook een hoopvol rouwen. Op aarde zullen we iemand niet weerzien. Tijdelijk is iemand voorbij gegaan. De hemel brengt ons echter het weerzien. We zien elkaar niet voor het laatst!

Wat een zegen kan onze naaste geweest zijn. Wat een gemis! Dan mogen we ook rouwen in dankbaarheid. Wat gáf God ons veel. Iemand heeft veel voor ons betekend. Voor ons gezorgd. Wijsheid meegegeven in een woord. In een daad. Een voorbeeld geweest.


God gaf het. Hij voorzag. Over voorzienigheid gesproken! 
En nam wat Hij gaf. Op Zijn tijd. 

Maar niet zonder doel. God doet alles om Zichzelf te verheerlijken. Wat is Hij wijs. 
Verlies bewerkt iets nieuws. De verloren persoon heeft ons mede gevormd tot wie wij zijn. 

We kunnen bezig zijn met angst om – nog meer- te verliezen. Doe dat niet. Het houdt krampachtig. 
Besef wat je nu hebt en geniet het goede op de dag dat je leeft. 

Hoeveel jaren al die goede echtgenoot. Hoe oud je kinderen al zijn als je die hebt. Dat had ook anders kunnen zijn. Wat geeft Hij veel. Dat je tot vandaag gezond bent. Je ouders zijn er nog. Ook je broers en je zussen. Vrienden die nog in leven zijn. 

Vertel allen hoe dierbaar ze voor je zijn. Heb lief. Maak tijd en plaats en tel– 
Tel de maanden en de jaren. Ook de dagen.