LELIJK MENS

Dat hoor je niet te zeggen. Zelfs niet te denken lijkt mij. Wat een lelijk mens. In ogenschouw nemend dat God de mens geschapen heeft en zag dat het goed was. 

Ik spiegel daarom de innerlijke mens. Ons hart. Ons ik. Wat óf vernieuwd leeft- of het oude weer naar boven haalt. En die oude mens is echt lelijk.

Hij of Zij. En heeft zichzelf lief boven alles en de naasten niet.

Dat houdt een hart vol jaloezie in. Handelend uit egoïsme. Soms vol alcohol. Wat geeft het op die warme dag?  Een hart vol compromissen. Ik noem de toverij. Bijvoorbeeld in sommige kinderfilmpjes en schattige boekjes met magische prinsesjes. Vergis je niet!

Neem ook bepaalde (gemiste) uitzendingen. Vol overspel. Vol ongeduld en woede-uitbarstingen. Roddelend en mensen behagend. Oneerlijk en dubbelhartig. Lelijk en schreeuwend en oordelend. Niet vragend aan God. ‘Wat wilt U dat ik doen zal?’ 

Welsprekend over eigen wil en wet. Ik en de rest stikt. 

Vrij geciteerd naar Galaten 5: 19 -21 
Deze lelijke mens spreekt uit de aarde en tegen de aarde. En het klinkt onwelluidend.

Ik spiegel mijzelf aan de oude mens. Lelijk als het is. Want ik houd zo van Gods schoonheid. Ik weet mij in Jezus. Wat is Hij mooi. Een prachtig karakter- Hij in mij. 

Dat oude wil ik daarom voorkomen. Lukt me niet uit mezelf. Daarom hoop ik op Jezus. 
Zijn bloed reinigt van alle zonden. En dat bloed is waar ik mee leef en sterf. 

NIEUW HART

Als wij door de Geest leven- 
laten wij dan ook door de Geest wandelen.
Gal.5:25
Wie een nieuw hart heeft- heeft ook een nieuwe Geest. En Zijn Persoon in ons fascineert mij. Want ik heb Hem zo nodig. Mijn leven gaat namelijk niet vanzelf. Wij hebben een kind wat veel zorg nodig heeft. Dat heeft impact op ons hele gezin.

In de afgelopen jaren heb ik geleerd dat ik alle boeken – lotgenoten – forums – een tweede plaats mag geven. Wat ik elke dag nodig heb is dat nieuwe hart.

Ofwel de nieuwe Geest. Ben ik daar vol mee dan ben ik vol liefde. Vol geduld. 
Vol wijsheid. Zonder eigenbelang. Ik struikel vaak, maar sta weer op. Terug naar de Geest! Genadig verkrijgbaar bij Jezus.

Delen met anderen kan wel goed zijn. Zeker! Juist de persoonlijke Geest leidt dit alles. Door anderen heen geeft Hij nieuwe inzichten. Ik besef daardoor dat de Geest in onze harten op Één staat.

Ter bemoediging voor iedereen. De Geest zal je zijn karakter geven. In elk probleem. Moeizame relaties en ziektes. Stress op het werk of helemaal geen werk.

Lost Hij alles op? Voor mij niet. Maar wat een geluk. Als ik door de Geest wandel, ervaar ik Zijn last als licht.

GRATIS


Christenen leven gratis.


Klagen over onze zondige natuur is een onderschatting van de Geest. Hij wil in ons werken. Zijn wil en Zijn werk. Filip.2:13

Een perfecte christen willen zijn is een belediging voor Jezus. Natuurlijk is het zinvol om goed werk te doen. Maar niet om Hem daarmee tevreden te stellen. Daaronder ligt de twijfel of God wel van ons houdt. Dat doet Hij zeker! 


En juist zonder voorwaarde. Dat is zo mooi aan God. Geen aanneming van persoon. Wij eren Hém als wij dat willen geloven! Ook als ons gevoel het niet toe kan laten. Gevoel is geen graadmeter. We hebben God ook lief met ‘geheel’ ons verstand. Zo mag het ook. 

God blijft erbij dat het gratis is. Zijn genade is genoeg voor ons. Meer dan genoeg. Dat blijkt! Overvloedige stromen van genade. Van levend water. 

Om gelovig aan te nemen. Hem te vrágen om die stromen. Het ligt al voor ons klaar. 
Een kado maar half uitpakken is toch niet aanvaardbaar? 

Bid om vervulling met de Geest! Dat is ook gratis. 


TOT ZIENS! en face to face

Digitaal contact gaat ten koste ván. Bijvoorbeeld het liken van de zandtaart van mijn dochter. Een potje dammen met mn zoon. En weet je- dat gaat me aan mn hart.

Is het nodig elkaar dagelijks online te zien? Wij kunnen elkaar beter voor Gods gezicht ontmoeten. In een wederzijds gebed. En dan later een keer afspreken. Inderdaad. Je bent niet direct op de hoogte, maar we praten wel de uren bij. 


Want de hoeveelheid ‘nieuws’ op internet waarop gereageerd moet worden is ongezond voor onze hersenpan. Het geeft een ‘sociale’ druk die niet zo geschapen is.

Laten we vaker reageren op Gods aangezicht. De woorden die Hij gepost heeft beamen. Verbonden aan Hém zijn, en alles met Hem delen! 

Wie wil is welkom bij mij thuis. En wie foto’s van ons wil zien ook.
Met andere woorden: ik stop met het Facebook. Want hoe vind -ik- leuk een digitaal contact ook kan zijn, het zal nooit het gesprek vervangen.

En wat mij betreft: vrienden spreek je. Face to face. Van hart tot hart. Niet van foto tot foto. We gaan van elkaar houden in de loop van de tijd. En of we elkaar leuk vinden? Ja top!

Tot ziens!

VUUR VAN VOORBEDE


Hebreeën 13:3 

Ik probeer mij gevangen te voelen. En mee te lijden met martelingen. Met het gevoel gescheiden te worden van wat mij lief is.
Alsof ik zélf! 

Vaak lees ik berichten over vervolgden.
Want het zijn mn broers en mn zusjes. Mn neefjes en nichtjes. 

Familie. Van Jezus nog wel. Daar ben je betrokken bij.
Mijn hart breekt bij de verhalen en bij de gevoelens die er zullen zijn. Het jouwe ook waarschijnlijk. Of verberg je je voor deze nood? 

Er is ook zoiets moois.
Mijn hart warmt ook op. Van de gebeden. Heel zeker zullen onze gebeden hun harten bereiken en heel zeker bidden vervolgden voor het vrije westen.

Er gebeurt wat als wij bidden. Dat weet ik gelovig. Wie bidt ontvangt! Deze belofte wordt nu wel bijzonder uitgebreid. Wie (voor) bidt, ontvangt- maar de ontvanger van het gebed ontvangt eveneens. Een vuur van liefde. Dat is een grote schat. Van Jezus. 

Ik kan mijn geliefden niet lang missen -verknocht als ik ben-  Wij houden van de vrijheid. 

Neem nu Asia Bibi. Volop in het nieuws. Zij zit al talloze dagen. Gevangen in een leugen. Asia mist haar geliefden bijna zes jaar. Hoe is dat? Dat is niet. Niet voor te stellen.

Wel is één ding zeker. Zij mist de hemel niet. Zij komt er wel. Misschien al bijna.
En dan- heel vreemd- ben ik bijna jaloers.

BLIJ OUDERSCHAP

Een blije moeder 
van kinderen. Hallelujah.
ps 113:9b

Wat maakt een moeder 
blij? – Lees ook de vader- 

Als het goed gaat met het kind. 
Vanzelfsprekend.

Maar dat spreekt vaak 
niet vanzelf.
Wat maakt jou dan blij 
prijzend de HEER?
Geef je kind aan Jezus 
en verhinder het niet.

Zie het als het Zijne
dat is: niet het jouwe.

Leer het kind het Zijne
dat is: niet het jouwe.

Wees niet bezorgd 
maar bid.

God draagt zorg.
Want het kind 
is het Zijne.

Hij zal het 
Zijne geven.

Op Zijn tijd 
die niet van jou is.

Niet jouw wil
geschiedde.
Gods wil is goed
en wordt geschiedenis.
Een blije ouder geeft 
het uit handen. 

Loslatend? Nee nee- 
In Gods hand overgevend. 
Die ouder is blij
met Hém en de hemel.

Gevend het kind
wat overblijft.
Een hart 
vol liefde.W.W.J.?

Wat wil Jezus?

Dat klinkt anders dan de vraag ‘wat zou Jezus doen?’
Al is het de koninklijke spiegel voor ons.
Zijn leven is ons Ene voorbeeld. 

En Gods wil is wet.
Jezus wil dat wij Zijn woord bewaren. 
Zijn woord is de liefdeswet.

Heb elkaar lief.

Heb elkaar lief en evangeliseer op die manier
aan anderen om Jezus lief te hebben.

Joh.14:23
en 15:12