IN DE MEERDERHEID

God! Uw liefde is groter dan alle machtsmisbruik op de aarde.
Want overal waar wij kijken of wat wij bekijken terwijl wij denken of
praten over het lijden ofwel Uw leiding over het lijden-
Bent U er?  Dat wordt doorgaans niet uitgesproken.
 
God U bént! En verheven boven élke naam
een plaats gekregen.
 
Ach de mensheid. Zij zo betoverd en ingenomen door zichzelf-
Zij weet niet van U.
 
U die onzichtbaar zo zíchtbaar de aarde bezit. Ja overal waar de mens is is
zij in de minderheid en bént U de Meerdere.
 
Ú. De geheel Zelfstandige- beslissend over ieders leven.
 
De wereld kán haar machteloze situatie in Uw almachtige hand geven maar zij
doet het doorgaans niet. Niet begrijpend verklaart zij U voor dood- ofwel nooit geboren. Of l begrijpend verklaart zij U de oorlog. Op afstand gehouden zoals altijd.
 
Maar Uw heilig Evangelie gaat door de stammen en volken- en waar U wilt-
daar zullen zij. Wie U aanneemt wordt opgenomen in Uw almacht.
Is mét U. Voor altijd in de meerderheid.
 
 

DUUR GEHEILIGD

Hij kocht ons. Duur was het wél. Zo genadig! Zou God – mét Christus- ons niet alles schenken? Amen. Genadegaven zijn het.

Alles is vol inhoud. Want er is niets wat Hij niet verdiend heeft.

Uit genade. Dat is niet de vraag of Hij dat wel geven wil. Hij wil!
De vraag is of wij Hém wel geloven.

Alsof het er niet toe doet hoe we leven. Het doet tot Hem!
Jezus is -voor ons gehele leven- gestorven.

Genade maakt dat wij nooit trots worden. Wel op Hém.
Wij worden zeer verwonderde mensen.

VRIENDSCHAP

God schiep vriendschap en zag dat het goed was.
 
Want vriendschap is elkaar het hart geven
in de wetenschap dat dit wederzijdse hart bewaard wordt
als een gouden schat- niet achteloos- en ook
niet weggeworpen.
 
Dienend vanuit hemelperspectief.
Niet aards- bedoelend het ego.
 
Toen zag ik in dat vriendschap
in Zijn daad inderdaad
goed is.

VRIJHEID BELOOFD

Jacobus 4:7. Onderwerp je aan God. Weersta de duivel. En hij zal van je vluchten.

Twee opdrachten en een grote belofte!

Want God wil met ons zijn. Tot aan het einde van de dagen zelfs.
De duivel wil ook met ons zijn. Ons indien mogelijk terugroepen –
mogelijk is het niet! Dat voorop.

Het is een openbaar geheim. God is de Nabije. De duivel valt ons aan. Continu en in vele jasjes. Wie stelt zijn gezelschap op prijs? Niemand van Gods liefhebbers.

Hoe houden wij hem dan op afstand? Door ons aan God over te geven. Onderwerpen zegt het Woord. Restloos en volledig. Gods wil is wet. Wat Hij doet is goed.

Nu ons dagelijks leven. Ziekte stress of zorgen. Lasten. Wat kan het veel zijn. 

Maar niet voor Hem! 

 
God maakt ons vrij als wij ons denken aan Hém onderwerpen. De duivel vlucht dan weg. Bang als hij is voor de Geest. Alle ruimte ontstaat. Voor Jezus Christus!

Nu vult Zíjn denken ons. Kracht neemt bezit van ons en liefde.
God deelt het mee. Aan jou en mij.
Om op te staan en
uit te delen. 

DRAAGKRACHT

In het nu kan vroeger zomaar voor je staan.
Een vroeger kind kijkt je aan en je bent het zelf.
Gezicht van oude pijn- nu weer huidig. En zo verloren
in verleden – waar vroeger opgaat in het nu- daar is Gods gezicht.
 
Sprekend bemint Hij jou.
 
Jij leeft mijn bestemde tijd.
Ik was daar waar jij werd.
In het vroeger was Ik.
Nu ben Ik.
 
Leef nu-  en leef getroost. 
 
God was jouw dragende kracht.
In het nu is Jezus Dezelfde. 
 
Voor de toekomst je Liefhebber-
en onophoudelijk!

BEREID TOT GOD

Wij moeten bereid zijn. Veel gehoorde opmerking. Bedoeld wordt voor de -onverwachte- dood. Bedoeld wordt een nieuw hart. Een vergeven leven.

Dat ís ook meest van belang- maar dan. Wij moeten bereid zijn te sterven.
Bedoeld wordt ten gunste van God. Bedoeld wordt de christenvervolging.

Bereid om vrede te verkondigen. Dat kan op veel manieren.
De mens zit niet op Hem te wachten. Wel is hij in onvrede.

Laten wij klaar staan. Voor Jezus Christus. 
Bereid voor Zijn Evangelie. Bereid tot lijden.
Zijn wil geschiede. 

Zo zijn wij bereid
tot Gód.

BESTEMMING

2015
 
Wij zijn bestemd
voor God.
 
Wie scheidt ons?
Wat breekt de band?
 
Niemand en
niets- de Liefde
sterker dan de dood.
 
En niet stuk te krijgen juist
wáár de dood intreedt-
 Bestemming bereikt.
 
Komen wij aan
geleid door licht zo
goddelijk wit.
 
God! Ons Éne.
O enig doel.