GOED NIEUWS

Één van Gods laatste berichten in de Bijbel is dat Hij spoedig terug komt.
Goed nieuws voor wie gered is!

Voor wie vandaag de dag het nieuws volgt ligt er een listige valstrik op de loer. Het is een vraag – gesuggereerd door de boze. Zou het ook waar zijn dat God goed is? Waarom laat Hij het kwaad op aarde toe? Zou het ook waar zijn wat God gezegd heeft? Is Hij Liefde? Het is het denken in de trant van de eerste dagen op aarde.

Ja het ís waar. God heeft gezegd dat alle erge dingen ‘moeten’ gebeuren. En dan nog is het einde er niet. Hoewel Hij spoedig komt! Blijde troost. Want alle onrecht en lijden.
Alle wreedheid en vervolging. Ook aan kinderen gedaan. Opgenomen in Gods plan. 
Hij zal recht doen. Het einde is aanstaande. Wat het begin zal zijn.

Dagelijks nieuws met deze blik volgen brengt vrede op aarde.
Jezus komt spoedig als overwinnaar. Elk oog zal Hem zien.

BESTE WENS

Wie Gods hemel verwacht kan blij leven in de aandacht van Zijn liefde. Wie zal daarin een scheiding aanbrengen? Of wat? Er is niets wat hem zal scheiden van zijn God.

December is de tijd van goede wensen. Ik las deze woorden.
De Heere Jezus Christus zij met uw geest. 2 tim. 4:22
 
Wat een geweldige wens. Van Paulus aan Timotheus. Ook aan ons. Want als Hij met ons is- dan zíjn wij veilig. Geborgen en wel. Moeten wij dan nog zoeken naar momenten van stilte? De stilte is in ons de Aanwezige. Bij de dagelijkse dingen van huis-tuin-keuken.

Jezus Christus mét onze geest.

TIJDLOOS

Ons leven is op reis zijn náár. Als tijdelijk te gast zijn. Op Gods aarde. Dat wel.

Wij groeien in jaren en dat vieren wij. Want we leven!  En we leven eeuwig. Amen. De voorbije jaren brengen ons dichter bij God.

Waar is de tijd gebleven? Dat vragen wij elkaar. Niemand weet het.

Zij vergleed. Wij -onderhevig aan de tijd- tellen op en tellen af. We bewaren herinneringen en kijken terug. Het is goed om dat te doen. Tegelijk is het de hoogste tijd om vooruit te kijken. De tijd brengt ons – door de tijd heen – bij Hem in de hemel.

Feest! Het besef van nabijheid. Dichter bij dicht komen. Wij gaan de lengten van dagen tegemoet- eeuwig in eenheid met God. En dat is tijdloos.

VEELZIJDIGE GENADE

Het gaat zijn gang zeggen wij. Wanneer het goed met ons gaat. Er zijn geen bijzonderheden bedoelen we. Maar kijk eens naar de hemel! Zo bijzonder!
Daar komt die gewone gang vandaan. Uit genade.

Want genade heeft veel zijden. Het gáát niet alleen over de vergeving van zonden. 
De liefde is genade, evenals de hoop.  De gaven zijn genade – en iedereen heeft er minstens één.

Genade is het als je relaties hebt. – En als zij nog in leven zijn
Je weet niet voor hoe lang!

Genade groot als je te eten en te kleden hebt.
Niet verkouden bent- laat staan ernstig ziek. 
 
Wat hebben wij wat wij niet hebben gekregen? Wij zijn nergens trots op.
Dankend leven we. Achter de schermen van het geloof zien wij de Géver. 

KIND VAN LICHT

Wij beminnen God. En verbonden aan Hem zíen wij het licht in Zijn licht.
God keek in onze duisternis- en greep in. Wij begrepen het niet. En namen Hem niet
– voor waar- aan. Echter toen Zijn licht in onze duisternis scheen zagen wij Hém.

Jezus de Christus! En ook gebóren voor ons. Gestorven voor ons. Opgestaan voor ons.
De Verhevene maakt Zich eensgezind mét ons. Zo trok Hij bij ons in.
Kinderen van God noemt Hij ons.
Uit genade.

Nu kennen wij Hem en liever dan lief bewaren wij
Zijn Woorden.

Joh. 14:21 en 23
 

THUIS

Liefde overtreft het kwaad. Sprekend Jezus Christus. Triomferend over het kwaad.
Met het goede ging Hij naar de hemel. Verwáchtend ons.

Nu is liefde ons thuis.
Waar ons hart? Daar de schat! 

Liefdebetonend verliezen wij geen tijd. Want érgens komt het zaad op. Daar vergaat het kwaad. Namelijk omdat Gód Zijn daad bij het Woord voegt.

En wij-
wij gaan naar Hém.

HOGERHAND BESCHERMD

Jezus blijkt de God mét ons en troostend
altijd Dezelfde. Daarom- hoe wij een situatie ook wenden of keren – als dat al zou kunnen- Slechts wanneer God het leven voor ons wendt of keert kunnen wij.

Hoe dan ook- wij bevinden ons. Schuilend bij Zijn plaats en altijd.
Eigen met de Allerhoogste!

Dat wil zeggen dat wij – hoe wij het wenden of keren – ons onder Zijn almacht veilig en zeker weten. Ja wij- bescháduwd en beschermd door God Zelf en niemand minder.

Psalm 91

WIE WAT DOET

Wie doet wat? God doet alles. Want wij zijn de zondaars. Hoewel Hij ons de heiligen noemt. Gód is de Heilige. In ons. De Goede. Gul en mededeelzaam. Doen wij iets goeds? Dan doet Hij dat. Want Hij bereidt alles voor. Goede werken. Wij doen ze.
En wij doen ze omdat Hij die goede werken wil – laten- doen op aarde.

Alles te danken aan het werk van Jezus Christus.

Efeze 2:10