PRIJS GOD!

Halleluja!

Spreek ik 
dit uit?

 Of spreekt de 
Geest Zich uit?

Prijs God!
Ik prijs Hem.

 Jezus leeft 
in mij.

God prijst 
zichzélf aan.

Halleluja!