MIJN MOEDER

Zij zweeg.

Maar niet 
in Zijn taal.

Zij zweeg.

Maar niet
in de liefde.

Zij wachtte.

Maar niet 
tevergeefs.

Toen sprak
zij.

Iets van
een Woord.

En levend
krachtig spreekt
zij nog.