ALTIJD PASEN!

Zo lief als Gód
jouw wereld had.

 
Gedenk Jezus
dood en vier.
 
O écht Hij
leeft en wij
met Hem.
 
Dit
blijft niet bij
vandaag.
 
Lieven zullen
wij en loven!