EENHEID

God! Wij
zijn zo eigen
U en ik

Wij spreken
hart tot hart
U en ik 

Ú bemint mij
ik U meer
dan wie

U kijkt mij aan
 geluk heb ik en
waarheid

Ik geef mij
-al heeft U al-
aan U

In liefde

eensgezind.
Jezus! Ja

Ú mijn
Ene wens. Ik
offer lof.

VOORNEMENS

1 Tim.6:11 

Gelukkig nieuw jaar! Streef naar Hém.
Wat God voor jou wenst.

Jij-
mens die God
toebehoort!

gerechtigheid
godsvrucht
geloof
liefde
volharding
zachtmoedigheid

Begin 2019. Ik hoor zo hier en daar goede voornemens. Meer bewegen en minder eten. Meer thuis en vaker offline zijn. Fijn. 

Waar gaan we voor?
Ik las in de Bijbel dit excellente lijstje.
Het komt Hem toe dat we ons hart hieraan geven.
We behoren God toe in dit jaar. Zijn mens zijn we. 
Wat worden we respectvol aangesproken door de Vader. Alleen daar al om.
Jaag na gerechtigheid. Spreek je dit jaar uit tegen onrecht. Neem het op voor een zwakke. Maak tijd en plaats voor je naaste. Houd het vol in moeilijke tijden. En leer zachtmoedigheid door dicht bij Jezus te zijn.
Hém zij eer en eeuwige kracht! 

GEBED

HEER! Stel mij in Uw wijsheid
ergens tot zegen. Laat wie dan ook 
Ú in mij ontmoeten.

Leer mij Uw zachtheid en nederige hart
beter kennen.
Opdat anderen het beeld wat zij van Ú hebben
mogen bijstellen. Ja
opdat Ú de eer toekomt
waar ik naar verlang. 

Ú.
En geen eer van een mens- de goedkeuring

ook niet de minachting- de afwijzing
beklijft. Alleen Úw woord, mijn goede God 
is eer. Ik nodig U.

Amen

EENSGEZIND

Stel nu
dat de mensen hun hart níet
(langer) voor zichzelf

zouden houden
stel nu!

elk hart zou zich
aan Jezus 
wijden.

O stel je voor hoe
eensgezind.

Ja hemels zouden 
we leven.

GASTVRIJ ONTHAAL

Vergeet de
herberg niet.

 Onthaal in huis
en hart.

 Wie weet –
God weet!

Geef een engel
alle ruimte.

 Brengt hemel
vol bericht.

Een engel stel
je voor.

Het kan je kind
ook zijn.  

Behandel het
als gast.

God leent
het even uit.

Hebr. 13: 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Grieks: engel is aggelos  (boodschapper)
Zie ook Matth 11:2 Joh. de Doper was een aggelos. 

STABILITEIT

Vroeger was niet alles beter. Lees geschiedenis.
God was en is en komt. We mogen het doen met wat Hij zegt.

Kind van deze tijd. Ja zeggen. Als Góds kind.
Niet klakkeloos omgeven. Anno nu en nieuw.

Geloof me! God is stabiel.

Hij is eindverantwoordelijk voor Zijn beloftes.
Maak je -vanwege God (!) geen zorgen over de tijd.
Moet je horen. Wat al gezegd is. 

Kom- Ik geef je rust.
Bid- Ik geef je iets goeds.
Klop- Ik open mijn deur voor jou.

Wat ontbreekt je? 

We werpen Zijn aanbod weg als wij Hem niet vertrouwen.
Hem geen vragen stellen. Niet meer wachten kunnen.
Hém passeren.

God doet wat Hij zegt.
Hij wacht op de mens.
Hier en nu.

 

WIJ ZIEN MEER

Wij zien Jezus.

In de vriendelijkheid
van 
een naaste.

In hulp die
uit onverwachte 
hoek tot ons komt.

Nog het meest
in de troost die 

daarin verborgen is.

Want wij zien Góds
vriendelijk aangezicht. En Zijn
uitgestoken hand.

MINIMAAL GELOOF

Organiseren. Opruimen. Minimalisme in hart en huis. Daar houd ik altijd al van. De dingen zo simpel mogelijk houden. Met zo weinig mogelijk leven. Alleen hebben wat nodig is, en bewaren wat waarde heeft. Het is tegenwoordig ook helemaal in de mode.

Nu heb ik in mijn hart een mooie herinnering. Een veelgehoorde wens uit mijn jeugd. Vaak tegen me gezegd. Op een verjaardag of na een ziekte. Ik wens je het ene nodige. Dat zijn mooie woorden. Zo van: het is zo eenvoudig en jij hebt het nodig. Ik wens je. 

Het is ook te koop. Zonder geld. Dat laatste zei Jesaja.

Nu weet ik al jaren Wie het is. Het is Jezus. Wijn en melk. Ik wens je het Evangelie, blijde boodschap van Jezus. Niet meer niet minder. Minimaal het nodige.

Prachtig hart van God! Hij die de wens vervulde. Gaf mij het minimale om te leven, te sterven. Het offer van Jezus. Daar sta ik extra bij stil zo rond mijn 35e verjaardag. Ik heb het ene nodige -al- gehad. Wat wens ik me nog meer?

Nou dít. Dat ik minimaliseer in het geloof. Dat ik Hém alleen vertrouw, niet mijzelf.
Hém alleen dien, niet een afgod. Dat ik slechts liefheb, en niemand haat.
Weinig woorden gebruik in plaats van veel. 

Wat heb ik daarvoor nodig? Jezus Christus!

Ik doe namelijk zo snel wat ik niet wil. Ellendig ik en mens. God vergeeft dat en ik weet dat. Dankzij Jezus. Alweer het offer. Alleen het offer. Minimaal en maximaal. Dit wordt mij te machtig. Het is God. God alleen die eer toekomt.

Kom spoedig HEER
dat is mijn ene wens.

VOORKEUR

Ja ik heb 
 voorkeur.

Jezus! En riep
Hem aan.

Dien ik Ú
dan geen mens
geen materie.

Ja de mens
námens U
niet mij.

Ja materie
tot Úw dienst
niet mij.

Precies zo wil 
ik het en doe
zo niet.

Jezus! Roep
ik uit en doe
Uw werk in mij. 

Opdát ik geen
  afgod omarme.

U van Uw 
voetstuk valt.

Amen

DIEP ONTZAG

 Nu komt het
tot ontmoeten.

Gods geluid
is er en vogels.

Vleugels wind
op water.

Ik begeef mij in
het Zijne. Hoor!

Schepping van de Naam
mij 
heilig.

Verbreken wij
de stilte.

Jubelend
 voor Jezus Christus.

Hij krijgt bloemen
in
mijn taal.