EENSGEZIND

Stel nu
dat de mensen hun hart níet
(langer) voor zichzelf

zouden houden
stel nu!

elk hart zou zich
aan Jezus 
wijden.

O stel je voor hoe
eensgezind.

Ja hemels zouden 
we leven.

GASTVRIJ ONTHAAL

Vergeet de
herberg niet.

 Onthaal in huis
en hart.

 Wie weet –
God weet!

Geef een engel
alle ruimte.

 Brengt hemel
vol bericht.

Een engel stel
je voor.

Het kan je kind
ook zijn.  

Behandel het
als gast.

God leent
het even uit.

Hebr. 13: 2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Grieks: engel is aggelos  (boodschapper)
Zie ook Matth 11:2 Joh. de Doper was een aggelos. 

STABILITEIT

Vroeger was niet alles beter. Lees geschiedenis.
God was en is en komt. We mogen het doen met wat Hij zegt.

Kind van deze tijd. Ja zeggen. Als Góds kind.
Niet klakkeloos omgeven. Anno nu en nieuw.

Geloof me! God is stabiel.

Hij is eindverantwoordelijk voor Zijn beloftes.
Maak je -vanwege God (!) geen zorgen over de tijd.
Moet je horen. Wat al gezegd is. 

Kom- Ik geef je rust.
Bid- Ik geef je iets goeds.
Klop- Ik open mijn deur voor jou.

Wat ontbreekt je? 

We werpen Zijn aanbod weg als wij Hem niet vertrouwen.
Hem geen vragen stellen. Niet meer wachten kunnen.
Hém passeren.

God doet wat Hij zegt.
Hij wacht op de mens.
Hier en nu.

 

WIJ ZIEN MEER

Wij zien Jezus.

In de vriendelijkheid
van 
een naaste.

In hulp die
uit onverwachte 
hoek tot ons komt.

Nog het meest
in de troost die 

daarin verborgen is.

Want wij zien Góds
vriendelijk aangezicht. En Zijn
uitgestoken hand.

MINIMAAL GELOOF

Organiseren. Opruimen. Minimalisme in hart en huis. Daar houd ik altijd al van. De dingen zo simpel mogelijk houden. Met zo weinig mogelijk leven. Alleen hebben wat nodig is, en bewaren wat waarde heeft. Het is tegenwoordig ook helemaal in de mode.

Nu heb ik in mijn hart een mooie herinnering. Een veelgehoorde wens uit mijn jeugd. Vaak tegen me gezegd. Op een verjaardag of na een ziekte. Ik wens je het ene nodige. Dat zijn mooie woorden. Zo van: het is zo eenvoudig en jij hebt het nodig. Ik wens je. 

Het is ook te koop. Zonder geld. Dat laatste zei Jesaja.

Nu weet ik al jaren Wie het is. Het is Jezus. Wijn en melk. Ik wens je het Evangelie, blijde boodschap van Jezus. Niet meer niet minder. Minimaal het nodige.

Prachtig hart van God! Hij die de wens vervulde. Gaf mij het minimale om te leven, te sterven. Het offer van Jezus. Daar sta ik extra bij stil zo rond mijn 35e verjaardag. Ik heb het ene nodige -al- gehad. Wat wens ik me nog meer?

Nou dít. Dat ik minimaliseer in het geloof. Dat ik Hém alleen vertrouw, niet mijzelf.
Hém alleen dien, niet een afgod. Dat ik slechts liefheb, en niemand haat.
Weinig woorden gebruik in plaats van veel. 

Wat heb ik daarvoor nodig? Jezus Christus!

Ik doe namelijk zo snel wat ik niet wil. Ellendig ik en mens. God vergeeft dat en ik weet dat. Dankzij Jezus. Alweer het offer. Alleen het offer. Minimaal en maximaal. Dit wordt mij te machtig. Het is God. God alleen die eer toekomt.

Kom spoedig HEER
dat is mijn ene wens.

VOORKEUR

Ja ik heb 
 voorkeur.

Jezus! En riep
Hem aan.

Dien ik Ú
dan geen mens
geen materie.

Ja de mens
námens U
niet mij.

Ja materie
tot Úw dienst
niet mij.

Precies zo wil 
ik het en doe
zo niet.

Jezus! Roep
ik uit en doe
Uw werk in mij. 

Opdát ik geen
  afgod omarme.

U van Uw 
voetstuk valt.

Amen

DIEP ONTZAG

 Nu komt het
tot ontmoeten.

Gods geluid
is er en vogels.

Vleugels wind
op water.

Ik begeef mij in
het Zijne. Hoor!

Schepping van de Naam
mij 
heilig.

Verbreken wij
de stilte.

Jubelend
 voor Jezus Christus.

Hij krijgt bloemen
in
mijn taal. 

REKEN MIJ RIJK

Jesaja 30:18 

Geluk wacht wie
wacht.

Allerhoogste
ontférmt.

Over 
allerlaagste.

O mijn
God!

Had die lage
geen Hoge!

Wie had zij
wel o
f wat? 

Zij hééft.

Hem
levend en zij
 geeft.

 

GEBEDSLEVEN

Hebreeën 7:25

Leven in
zijn rust.

Biddend is Hij
alles voor.

Ik bid voor je
zegt Jezus.

Ja en niet
eenmalig.

Mijn hemel
vol gebed.

Ik voor
jou.

God aan
zij.
 
De Geest
aan zet.

O kracht en
almacht.

 Ik bid Hém
 liefde toe. 

MOEDERS NALATENSCHAP

Mijn moeder eindigde dement. Daarom denk ik niet dat zij in haar laatste levensfase nog nadacht over de opdracht die ze mij al vroeg in mijn jeugd meegaf. Zorg dat je leven- je willen en streven- als ’t wendt ten ende- je niet berouwt.

Het staat in mijn poëzie album en dit bezielde haar: Woord, man en kinderen. Nu kijk ik terug op haar leven. Wat zij ook deed of naliet. Het draaide altijd om Woord, man en kinderen. Een voorbeeld op mijn Moederdag.

Zij is mijn blijvende nalatenschap. Want in mij huist dat willen en streven. Juist wat zij wilde en nastreefde. Misschien nog het meest omdat zij het voorbeeld gaf en ik daarover kan zeggen dat het een goed willen en streven was.

Wat wil ik, streef ik na? Met het oog op het einddoel. Alvast voorbereidend mijn vertrek. Ik ken de pijn van een kind die ouders verliest. Nog steeds ben ik er stil van.

Maar ik ken ook de vreugde van haar nalatenschap! Op Moederdag wil ik dit nalaten aan andere moeders.