TIJDLOOS

Jezus –

Ú gaf mij een nieuwe
ziel en sinds die tijd!

Waar Ú waar ik
waar ik waar Ú. 

Ja ik. Ja Wij.
Ja amen.

Wij werken en wonen.
Wij voeden op en hebben lief. 

Beminnen en bemind.
Meer is er niet te doen.

O tijdloos leven. Met
hart en ziel Jezus.

 

 

WANT VAN Ú IS DE KRACHT

Wat weet ik van een rouwproces? Het missen van mensen – dingen – huizen – banen – dromen en gezondheid? En hoe verhoudt zich dat tot de voortschrijdende tijd die ook nog schijnt te slijten? 

Na 17 jaar begrijp ik mensen die iets missen. Het maakt niet uit wat. Wat gemist wordt is een gat. Een leegte als opdringer, mededinger. Domper op je levensvreugde. 

Het gat – ofwel de feiten op een rij- je weet niet welke rij. Gevoeld wordt de eindeloosheid- onverbiddelijkheid- je machteloosheid. 

De onomkeerbaarheid van de feiten. Iets of iemand komt nooit meer met jou. Wat had kunnen zijn is niet. Dit – moet ik toegeven – is een eenzaam gat. Een ongewenste diepte die zwaar maakt en traag, niet wetend hoe. 

Op welke kracht gaan wij dan verder? Men zegt wilskracht. De doorzetter. De dappere. 

Ik noem God die zich de kracht Eigent en Deelt. Amen. Want van Ú is de kracht. Hij blijkt -alweer!- de Levensbron. De Vreugdeverschaffer en Hemelreminder.
Jezus mijn Heer. Ú. Onverbloemd de Waarheid.

Reis liefdevol getroost. Een rouwproces.

Dit zijn voor mij
wat feiten op een rij. 

 

OUDERS VAN NU

Niet het vele is goed-
maar het goede is veel.

Een wijsheid van mijn vader Dick Eerbeek.

Missie voor de ouders van nu.  Het is vakantie. Zes weken kinderen om je heen. Je partner dichtbij. De ideale tijd om dichter naar elkaar te groeien.

Heb elkaar lief. Vind elkaar mooi. Ja breng het onder woorden en ook  daden.

Ik verloor mijn ouders in de zomerperiode. Geen afscheid en gelukkig wel een goede band. Nu is dat mijn missie geworden. Verbinding. Verdieping van de bestaande band. Of begin er vandaag mee.

Bevestig elkaars bestaan. Openheid. Praten in plaats van zwijgen. De tijd delen in plaats van uitbesteden. Ze zullen floreren! Je naaste is net als jij. Wat je kind verlangt is wat je zelf verlangde. Tijd. Aandacht. Knuffels. Elkaar aankijken. Weg van je telefoon. En positieve woorden. Lijkt het je wat? Mij wel.

Misschien is het de laatste zomer. Of ik een afscheid krijg van mijn kinderen dat weet ik niet. Maar of onze harten elkaar geraakt hebben, dat weet ik wel.

Ja het kan allemaal moeilijk liggen en het leven is ingewikkeld. Maar kijk naar jezelf. Wat heb jij te geven? Meet het niet af met wat je terug krijgt. Je gaven zijn voor het aangezicht van Jezus. Hij noteert wie liefheeft (en wie niet). Wees dankbaar voor wat er wel is. Niet het vele is goed. Het goede is veel. 

Ik wens je een zomer vol liefde. Dat kan want er is genade genoeg. Het zou zomaar iets van een keuze kunnen zijn. Richt je op je relaties. Niet op een streepvrij en ongekreukeld huis.

Ik hoor veel over stress in de vakantie tijd. Weinig tijd voor jezelf en veel op elkaars lip. Als dat voor jou zo is, kies dan voor iets nieuws. Plan momenten die je alleen door gaat brengen. Geef jezelf aan God, en daarna aan je mensen. Ik neem hierin een voorbeeld aan Jezus. Was Hij moe, dan trok Hij zich terug. Een tijd met Zijn Vader.

Gezegend zijn we. Als we als ouders Hém navolgen. Nu en altijd.

 

GETUIGEN

Hebr.12:1-3

Let met mij op Jezus! O laten we
samen de wolken spreken.

Wereldwijd mens na mens 
een collage verhalen- een collectie
namens de Geest.

Vertel het verder- luisterend
God komt
tevoorschijn.

Wij zullen Hém zien
nu dragen wij

kruizen- waardig Hém-

verachten wij schande

besparen de liefde.

VADERLIEF

Voor Dick Eerbeek

Zoals je mij God
liet zien.

Al sterf je
dan opeens.

Mij achterlatend
met mijn moeder.

Ja wat je deed
of liet – het doet ertoe- 

Hoe je liefhad
naar haar keek.

Meer zó – weet ik 
leef je voort.

Lach je nog.

LICHAAM

Jezus is Hoofd over zijn kerk.
Alle respect voor Hém. Wereldwijd heeft Hij zijn gemeente. En wij delen. Zijn bouwstenen. God laat ons een foto zien om tot ons af te dalen. We hebben plaatjes nodig om iets beter te begrijpen. God denkt aan een lichaam met verschillende leden. Een prachtig beeld. Hij licht het toe in 1 Korinthe 12. 

Wie draagt wie? Je been is even belangrijk dan je neus. Er kan geen deel gemist worden, of we zullen het een handicap noemen. Zo is het met kinderen van God. Iedereen even belangrijk. Even geliefd. De een helpt de ander. We kunnen elkaar niet missen. Zijn elkaars gelijken. Ja ik heb je dus nodig. Meet je niet met anderen. Kijk slechts naar het Brein waaruit alles voortkomt. Jezus! En vraag het Hém! Welk idee heeft Hij voor jou?  Wat kun je goed? Deed je vroeger graag? Precies. Daarmee kun jij de ander van dienst zijn.

Wees dankbaar voor wat je krijgt via andere leden. Denk niet dat je alleen op aarde bent. Je bent verbonden met al Zijn liefhebbers. Heb er oog voor.
Zo zorgt God voor jou!
Blijf niet omkijken naar wat je verloor. De één helpt jou in gebed. Is gastvrij. De ander zegent je met een woord. Zingt een lied van troost. Schildert over God. Iemand geeft je praktische hulp.  En dankzij Wie? Jezus alleen. Prijs Hem! 

Dag in dag uit.

VRIJGEVIGHEID

Open uw mond
Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouw verbond
Al! Wat u ontbreekt
schénk Ik (Jezus) als u het smeekt.
Mild en overvloedig.

Eerst geleerde psalm. 81:12
Daarna kwam: God heb ik lief. Ook prachtig. Maar nu die overvloed.
Zo is God. Vrijgevig. Gul. Stromend water in plaats van druppels.

Als kleuter zongen we het al. Vrijmoedig en met open mond. Geef het ons.
Alles maar dan ook alles wat ontbreekt. I
nspirerend. Wat kom jij nu tekort? En ik? Hij heeft het in beheer. En deelt.

Mis je vergeving? Jezus.
Vrede? Jezus.
Wijsheid? Jezus.
Gezelschap? Jezus.
Liefde? Jezus.
Geduld? Jezus.
Vrijmoedigheid? Jezus.
Blijdschap? Jezus.
Troost? Jezus.
…….….?   Jezus.

Mild en overvloedig.

Is alles dan maakbaar? Hij voor de kar spanbaar? Nee hoor.

Dit is het verbond met God.
Hij zal ons helpen en wij zullen Hém eren.

DE GELUKKIGE

 

Wat het christelijk geloof christelijk maakt is dat de focus op Christus ligt.

Ja op Hem. Niet op ons ego. Evenmin op kerkstructuren, tradities en bijzaken. De kern is Jezus Christus en we zullen Hém eren. Meer dan ooit omdat alleen Hij dat waard is. We zouden Zijn getuigen zijn!  Wees niet bang, want God zal je vrijmoedigheid geven op het juiste moment. 

Als je gesmaad wordt om Jezus, dan lijkt het maar of je smaad draagt. In werkelijkheid ben jij met Gód de gelukkige. Hij ziet wie Hém eert en waar je tegenstand krijgt. Maak je geen zorgen. Allesovertreffend is Zijn Geest in je. Vol heerlijkheid. Ja verbaas je niet over lijden. Laat je verrassen door Jezus. Per ommegaande is Hij daar. God in ons.

Een grote gedachte. Om klein van te worden voor Hém. 

Dit is beloofd. 1 Petrus 4:14. Wie gesmaad wordt is zalig. Ofwel de gelukkige. Amen. Dit is het Woord van God. Versus het woord van de mens. 

 

IN DIALOOG

Relaties zijn kostbaarheden want kwetsbaar.
Om zuinig op te zijn- door in dialoog te blijven.

De mooiste band denkbaar is met de HEER Jezus. Hij is van Gevende partij. De Eerste. De Laatste. En het goede is- Hij ontvangt ons. Luistert wat wij delen. Niets menselijks is Hem vreemd. Ik hou er zo van met Hem te praten over de aarde.

Milde ogen en een vriendelijk gezicht. Zo laat Hij zich ontmoeten. Als ik niet praat neemt de tijd bezit van me, evenals de aarde.

Een God van relatie.
Zet me aan het denken voor hier en nu.
Geven en ontvangen. Praten en luisteren. De Meester spreekt.
En Jezus heeft zijn mond vol van God. Is zélf het Woord.
Mijn amen is niet het einde. Ja het zal waar zijn.

Ja het zal zeker zijn.

Na ons amen op aarde begint het in de hemel.
Engelen komen in beweging. Een mens heeft met God gesproken! Gedienstig als ze zijn zullen ze ons bedienen. Hebr. 1:14 

God nodigt ons tot vriendschap. Misschien zijn we het kwijtgeraakt- is het verwaterd. Pak dan de heilige draad weer op. Hij praat met ons dankzij de Bijbel. Zeg weer iets terug. Een eeuwig dialoog. Dank U Heer. Dit staat er. Dit beaam ik. U houd van mij. Ik ook van Ú. U zult mij leiden. Ja met Ú spring ik over een muur. 

Of erken de psalmen mee-  zie mijn moeite, mijn verdriet, ook wel met onze tijd sprekend: zie mijn stress, ik zit er doorheen.
Zeg Hem alles. Bid.
En alles begint.

GASTVRIJ ONTHAAL

Met iemand eten is vriendschap. We houden het in Nederland meestal bij de aangeboden kop koffie. Eten gaat dan net iets verder en veronderstelt enige intimiteit. We willen iemand wel een beetje kennen voor we de maaltijd op tafel zetten. Hoe dan ook. Het is een stijlvolle manier van gastvrijheid om iemand te eten te vragen.

Jezus is zo’n hartelijk Iemand. Hij is de Eerste en zegt: Zie! Ik klop aan de deur van je hart. Zo gesteld is Hij op jou mens-  

Let dus op! Ik klop. Als je je deur opent en naar mijn stem luistert dan eet ik met jou en jij met mij. Dit is een bescheiden geluid in een hectische wereld. Een goddelijk initiatief is genomen.

Nu is het antwoord aan jou. Open je hart. God kent je allang. Weet alles van je, van de hoed tot de rand. Het maakt voor Hem niet uit hoe je leven is. God wil zo graag met je Zijn eten delen. Laat de HEER Jezus niet staan. Ik ken Hém al jaren. Goede God.  Nabij met liefde. Eten. Drinken.

Twijfel je? Hij weet dat al en klopt toch aan.

Openbaringen 3:20